En løsning for alle_Logo2.png

Aftale for bygningskonstruktører i kommunerne

OK18 Se hvilke forbedringer TL har forhandlet sig frem til.

TL har i dag afsluttet forhandlingerne med KL om forbedringer for ansatte på TL’s overenskomst for bygningskonstruktører i kommunerne.

Det betyder, at overenskomstaftalen nu også indeholder:

  • Pensionsprocenten forhøjes, så den fremover er 17,46%. Det betyder, at alle på overenskomsten er sikret en økonomisk forbedring ud over de generelle lønstigninger.

  • Der tilføres ekstra midler til kompetencefonden.

  • TL vil sammen med KL lave et projekt, der vil undersøge teknikernes rolle og kompetencebehov i fremtidens kommuner.

Se hele aftalen (pdf).

Forbedringerne kommer i tillæg til de generelle lønstigninger og andre forbedringer, der allerede er aftalt i den fælles aftale på det kommunale område.

Se den fælles aftale for kommunerne.

Den samlede aftale sendes til afstemning fra d. 22. maj til d. 3. juni.