En løsning for alle_Logo2.png

Aftale for staten: Alle konflikter afblæst

OK18 Staten indgik i dag aftale om nye overenskomster. Dermed er alle konflikter afblæst.

Som det sidste område indgik staten og fagbevægelsen i dag aftaler om nye overenskomster.

Dermed er alle konflikter afblæst, og nye overenskomster for godt 800.000 offentligt ansatte skal nu til afstemning. 

Der kan dog udbryde konflikt, hvis et flertal stemmer nej til de nye overenskomster.

”Jeg er glad for, at vi har fået endnu et stærkt forlig. Nu er offentligt ansatte sikret samme lønudvikling som privatansatte de næste tre år, og det har været vores fælles hovedmål,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand for Teknisk Landsforbund. 

”Jeg er glad og stolt over den massive opbakning til de offentligt ansatte, der har været medvirkende til, at vi nu har indgået aftaler som alle forbund støtter op om,” siger Lone Engberg Thomsen.

Aftalen for staten følger i hovedpunkter aftalerne for kommuner og regioner.

Hovedpunkter for overenskomster for staten 2018 – 2021

  • En økonomisk ramme på 8,1 procent over tre år.

  • Midler til de enkelte organisationers forhandlinger.

  • Derudover er der aftalt en reguleringsordning, der ikke længere indeholder et såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.

  • En betryggelse om den betalte spisepause.

  • En elev-, lærlinge – og praktikantpakke sikrer, at elever på det offentlige bliver løftet op på niveau med deres private kolleger.

  • Kompetencefonden bliver omlagt så den bliver individuelt rettet. 

De kommende uger skal Teknisk Landsforbund og de øvrige forbund forhandle videre om specielle krav for egne overenskomster.

Det vides pt. ikke, hvornår aftalerne kan sendes til afstemning.

Du kan følge overenskomstforhandlingerne på tl.dk/ok18.