En løsning for alle_Logo2.png

Aftale i hus for ansatte på assistent/mestre-overenskomsten i kommunerne

OK18 Se hvilke forbedringer TL har forhandlet sig frem til.

TL har i dag afsluttet overenskomstforhandlingerne med KL på overenskomsten for assistenter, mestre, driftsledere m.fl.

Resultatet af forhandlingerne giver ansatte mere i pension, og med den indbyggede fritvalgsordning kan det enkelte medlem selv vælge, om en del af pensionen i stedet skal udbetales som løn.

Mulighederne for efteruddannelse forbedres markant, da ansatte på overenskomsten nu bliver omfattet af den kommunale kompetencefond.

Det betyder, at overenskomstaftalen nu også indeholder:

  • Pensionsprocenten hæves til 19,36% med mulighed for at veksle til løn

  • Ansatte på overenskomsten omfattes af den kommunale kompetencefond.

Se hele aftalen

Det kommer i tillæg til de generelle lønstigninger og andre forbedringer, der allerede er aftalt i den fælles aftale på det kommunale område.

Se den fælles aftale for kommunerne

Den samlede aftale sendes til afstemning fra d. 22. maj til og med d. 3. juni.