Aftale i hus for biologassistenter i staten

OK21 Staten Biologassistenter bliver nu til fiskeriteknikeraspiranter og beskrives som en uddannelsesstilling i den nye overenskomst for biologassistenter i staten.

TL er blevet enige med staten om en ny overenskomst for biologassistenter i staten.

Aftalen betyder, at biologassistenter ændres til fiskeriteknikeraspiranter og beskrives som en 1-årig uddannelsesstilling.

Biologoverassistenter ændres til fiskeriteknikere, så der fremover er to løngrupper (løngruppe 2 og løngruppe 3) for fiskeriteknikere med hver sin beskrivelse af stillingen.

Læs hele forliget (pdf).

Forbedringerne i forliget kommer oveni de lønstigninger og øvrige forbedringer, som blev aftalt ved de generelle forhandlinger på det statslige område.

Læs om det generelle statslige forlig.

Husk, at du kan se en gennemgang af de forskellige forlig i vores OK21-webinar.

Det samlede forlig sendes til afstemning fra d. 6. til og med d. 18. april.

Følg de øvrige forhandlinger på det offentlige område på tl.dk/ok21.

Tidsplan for OK21

  • December 2020: Kravsudveksling med arbejdsgiverne
  • Januar 2021: Generelle forhandlinger (fælles aftaler)
  • Februar 2021: Organisationsforhandlinger (TL’s overenskomster)
  • Februar/marts 2021: Forhandlingerne forventes afsluttet
  • Marts/april 2021: Overenskomsterne forventes til afstemning