En løsning for alle_Logo2.png

Aftale i hus for biologassistenter m.fl. i staten

OK18 Se hvilke forbedringer TL har forhandlet sig frem til.

TL har i dag afsluttet forhandlingerne med staten på overenskomsten for biologassistenter m.fl.

Aftalen indebærer, at det øverste niveau i intervallet for biologoverassistenter forhøjes.

Se hele aftalen (pdf)

Det kommer i tillæg til de generelle lønstigninger og andre forbedringer, der allerede er aftalt i den fælles aftale på statens område.

Se den fælles aftale for staten.

Den samlede aftale sendes til afstemning fra d. 22. maj til og med d. 3. juni.