Aftale i hus for bygningskonstruktører i regionerne

OK21 Regioner Mere i pension, forhøjelse af løntrin og flere penge til efteruddannelse til bygningskonstruktører i regionerne.

TL har i dag afsluttet forhandlingerne med RLTN om overenskomsten for bygningskonstruktører (prof.bachelorer på det tekniske område) i regionerne. 

Pensionen og en række løntrin hæves, flere penge til efteruddannelse og så er det muligt at få en del af pensionen udbetalt som løn, hvis man ønsker det.

Forliget giver de ansatte på overenskomsten:

 • Pensionsprocenten hæves til 18,13 %

 • Løntrin 31+1613 stiger til 31+3813.

 • Løntrin 33 stiger til 33+1500.

 • Løntrin 35+3629 stiger til 35+5129.

 • Løntrin 41+3629 stiger til 41+5129.

 • Fritvalgsordning, hvor du kan vælge, at en del af pensionen skal udbetales som løn (over 15,79 %).

 • Det bliver muligt at få kurser op til 30.000 kr. pr. år dækket af den regionale kompetencefond.

Læs hele forliget (pdf).

Forbedringerne i forliget kommer oveni de lønstigninger og øvrige forbedringer, som blev aftalt ved de generelle forhandlinger på det regionale område.

Læs om det generelle regionale forlig.

Husk at deltage i OK21 live-webinaret d. 11. marts, hvor forhandlerne vil fortælle om alle forligene og svare på spørgsmål fra alle som kigger med. Du får direkte besked, når du kan tilmelde dig.

Det samlede forlig sendes til afstemning fra d. 6. til og med d. 18. april.

Følg de øvrige forhandlinger på det offentlige område på tl.dk/ok21.

Tidsplan for OK21

 • December 2020: Kravsudveksling med arbejdsgiverne
 • Januar 2021: Generelle forhandlinger (fælles aftaler)
 • Februar 2021: Organisationsforhandlinger (TL’s overenskomster)
 • Februar/marts 2021: Forhandlingerne forventes afsluttet
 • Marts/april 2021: Overenskomsterne forventes til afstemning