Aftale i hus for landsdelsorkestrene

OK21 Kommuner Mere i pension til ansatte på TL's overenskomst med KL for landsdelsorkestrene.

TL har i dag afsluttet forhandlingerne med KL om overenskomsten for landsdelsorkestrene.

Alle ansatte får hævet pensionsbidraget fra 15,43 til 16,07% med virkning fra 1. april 2022.

Læs hele forliget (pdf).

Forbedringerne i forliget kommer oveni de lønstigninger og øvrige forbedringer, som blev aftalt ved de generelle forhandlinger på det kommunale område.

Læs om det generelle kommunale forlig.

Husk at deltage i OK21 live-webinaret d. 11. marts, hvor forhandlerne vil fortælle om alle forligene og svare på spørgsmål fra alle som kigger med. Du får direkte besked, når du kan tilmelde dig.

Det samlede forlig sendes til afstemning fra d. 6. til og med d. 18. april.

Følg de øvrige forhandlinger på det offentlige område på tl.dk/ok21.

Tidsplan for OK21

  • December 2020: Kravsudveksling med arbejdsgiverne
  • Januar 2021: Generelle forhandlinger (fælles aftaler)
  • Februar 2021: Organisationsforhandlinger (TL’s overenskomster)
  • Februar/marts 2021: Forhandlingerne forventes afsluttet
  • Marts/april 2021: Overenskomsterne forventes til afstemning