En løsning for alle_Logo2.png

Aftale i hus for teknikere i kommunerne

OK18 Se hvilke forbedringer TL har forhandlet sig frem til.

TL har i dag forhandlet med KL om forbedringer særligt for ansatte på TL’s teknikeroverenskomst. 

  • Pensionsprocenten hæves med 0,29%, så den fremover er 16,84%. Det betyder, at alle på overenskomsten er sikret en økonomisk forbedring ud over de generelle lønstigninger.

  • Som noget helt nyt er energiteknologer og miljøteknologer blevet omfattet af overenskomsten.

  • Der sættes ekstra fokus på teknikernes rolle i kommunerne i fremtiden. Bl.a ændres navnet på overenskomsten til ”Overenskomst med Teknisk Landsforbund – inden for byggeri, miljø, energi og kultur”

  • TL vil sammen med KL lave et projekt, der vil undersøge teknikernes rolle og kompetencebehov i fremtidens kommuner.

  • Der tilføres ekstra midler til kompetencefonden.

  • Derudover indeholder aftalen en række lønforbedringer.

Du kan se alle detaljerne i protokollen (pdf).

Aftalen kommer i tillæg til de generelle lønstigninger og andre forbedringer, der allerede er aftalt i den fælles aftale på det kommunale område.

Se den fælles aftale for kommunerne.

Den samlede aftale sendes til afstemning fra d. 22. maj til d. 3. juni.