En løsning for alle_Logo2.png

Aftale i hus for teknikere m.fl. i regionerne

OK18 Se hvilke forbedringer TL har forhandlet sig frem til.

TL har i dag afsluttet overenskomstforhandlingerne for teknikere m. fl. ansat i regionerne.

Resultatet af forhandlingerne giver ansatte mere i pension, og med den indbyggede fritvalgsordning kan det enkelte medlem selv vælge, om en del af pensionen i stedet skal udbetales som løn.

Som noget helt nyt er miljøteknologer og energiteknologer nu omfattet af overenskomsten med samme grundløn som installatører og procesteknologer, og hele denne gruppe har fået et lønløft.

Der bliver også flere penge til den regionale kompetencefond, som de ansatte kan bruge på efter- og videreuddannelse.

Det betyder, at overenskomstaftalen nu også indeholder:

  • Pensionsprocenten hæves til 17,1% % med mulighed for at veksle til løn

  • Der tilføres flere penge til kompetencefonden

  • Ansatte på grundlønstrin 29 får et tillæg på 2600 kr.

  • Miljøteknologer og energiteknologer er omfattet af overenskomsten

  • Overenskomsttitlen ændres til ”Overenskomst med Teknisk Landsbund inden for byggeri, miljø og energi”

Se hele aftalen (pdf).

Det kommer i tillæg til de generelle lønstigninger og andre forbedringer, der allerede er aftalt i den fælles aftale på det regionale område.

Se den fælles aftale for regionerne.

Den samlede aftale sendes til afstemning fra d. 22. maj til d. 3. juni 2018.