En løsning for alle_Logo2.png

Aftale i hus for teknisk designere i staten

OK18 Se hvilke forbedringer TL har forhandlet sig frem til.

TL har i dag afsluttet forhandlingerne med staten på overenskomsten for teknisk designere m.fl.

Det betyder, at overenskomstaftalen nu også indeholder:

  • Konsulenter i Arbejdstilsynet overføres til organisationsaftalen for forskningsteknikere m.fl.

  • Dækningsområdet udvides til at omfatte miljøteknologer

  • Flere gruppers basislønninger stiger

  • Aftalens titel ændres til Organisationsaftale for tekniske funktionærer

Se hele aftalen (pdf)

Det kommer i tillæg til de generelle lønstigninger og andre forbedringer, der allerede er aftalt i den fælles aftale på statens område.

Se den fælles aftale for staten.

Den samlede aftale sendes til afstemning fra d. 22. maj til og med d. 3. juni.