En løsning for alle_Logo2.png

Aftale i hus for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

OK18 Se hvilke forbedringer TL har forhandlet sig frem til.

TL har i dag afsluttet overenskomstforhandlingerne med KL på overenskomsten for teknisk personale ved landsdelsorkestrene i kommunerne.

Det betyder, at overenskomstaftalen nu også indeholder:

  • Pensionprocenten forhøjes med 0,28 pct. (fra 15,15 til 15,43),

  • Arkivarer og orkesterregissører hæves grundlønnen med fuldt gennemslag med 700 kr. (årligt).

Se hele aftalen (pdf). 

Det kommer i tillæg til de generelle lønstigninger og andre forbedringer, der allerede er aftalt i den fælles aftale på det kommunale område.

Se den fælles aftale for kommunerne.

Den samlede aftale sendes til afstemning fra d. 22. maj til og med d. 3. juni.