Aftale i hus for tekniske funktionærer i staten

OK21 Staten Ny formulering til arbejdsområdet for inspektører, og professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed omfattes af ny overenskomst.

TL er blevet enige med staten om en ny overenskomst for tekniske funktionærer i staten.

Aftalen betyder, at arbejdsområdet for inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen er blevet tilføjet ”Sikkerhedsstyrelsens øvrige myndighedsområder”, så formuleringen nu er:

”Gennemføre kontrol og tilsyn med elektrisk materiel og elektriske installationer og med Sikkerhedsstyrelsens øvrige myndighedsområder.”

Desuden er professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed blevet omfattet med en basisløn på 321.374 kr. (årligt grundbeløb i marts 2012-niveau).

Læs hele forliget (pdf).

Forbedringerne i forliget kommer oveni de lønstigninger og øvrige forbedringer, som blev aftalt ved de generelle forhandlinger på det statslige område.

Læs om det generelle statslige forlig.

Husk, at du kan se en gennemgang af de forskellige forlig i vores OK21-webinar.

Det samlede forlig sendes til afstemning fra d. 6. til og med d. 18. april.

Følg de øvrige forhandlinger på det offentlige område på tl.dk/ok21.

Tidsplan for OK21

  • December 2020: Kravsudveksling med arbejdsgiverne
  • Januar 2021: Generelle forhandlinger (fælles aftaler)
  • Februar 2021: Organisationsforhandlinger (TL’s overenskomster)
  • Februar/marts 2021: Forhandlingerne forventes afsluttet
  • Marts/april 2021: Overenskomsterne forventes til afstemning