Aftale i hus på KL's overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger

OK21 Kommuner Mere i pension, forhøjelse af vagtbetalingen på hverdage og i weekender og flere penge til efteruddannelse.

TL har i dag afsluttet forhandlingerne med KL om overenskomsten for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger.

Forliget giver de ansatte på overenskomsten:

  • Vagtbetaling både på hverdage og i weekender forhøjes.

  • Pensionsprocenten hæves fra 17,06 % til 17,73 %.

  • Kompetencefonden giver mulighed for kurser helt op til 30.000 kr. pr. år.

Læs hele forliget (pdf).

Forbedringerne i forliget er oveni de lønstigninger og øvrige forbedringer, som blev aftalt ved de generelle forhandlinger på det kommunale område.

Læs om det generelle kommunale forlig.

Husk at deltage i OK21 live-webinaret d. 11. marts, hvor forhandlerne vil fortælle om alle forligene og svare på spørgsmål fra alle som kigger med. Du får direkte besked, når du kan tilmelde dig.

Det samlede forlig sendes til afstemning fra d. 6. til og med d. 18. april.

Følg de øvrige forhandlinger på det offentlige område på tl.dk/ok21.

Tidsplan for OK21

  • December 2020: Kravsudveksling med arbejdsgiverne
  • Januar 2021: Generelle forhandlinger (fælles aftaler)
  • Februar 2021: Organisationsforhandlinger (TL’s overenskomster)
  • Februar/marts 2021: Forhandlingerne forventes afsluttet
  • Marts/april 2021: Overenskomsterne forventes til afstemning