COLOURBOX1019380 (1)
En ny trepartsaftale til 5,4 mia. kr. skal sikre, at der bliver oprettet nok praktikpladser på trods af coronakrisen.

Aftale til 5,4 mia. kr. skal sikre praktikpladser

Praktikplads Ny trepartsaftale mellem regering, fagbevægelse og arbejdsgivere skal sikre praktikpladser for eleverne på erhvervsuddannelserne under coronakrisen.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at fordele 5,4 milliarder til virksomheder for at sikre flere, at der bliver oprettet nok praktikpladser for eleverne på erhvervsuddannelserne under coronakrisen.

”Vi kunne se, at der var indgået 80 procent færre praktikpladser end sædvanligt, så det var helt afgørende, at der skulle ske noget. Nu har vi fået en god løsning, der forhåbentlig vil sikre, at der bliver oprettet nok praktikpladser. Virksomhederne har i hvert fald ingen undskyldninger for ikke at løfte deres del af ansvaret nu,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

Aftalen indeholder bl.a.:

  • Der etableres en midlertidig løntilskudsordning gældende fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020, hvor private virksomheder med lærlinge kan få 75 procent i løntilskud.

  • For uddannelsesaftaler, der bliver indgået efter 1. maj 2020, ydes der et løntilskud på 90 procent for ordinære uddannelsesaftaler med videre.

  • For korte aftaler, der bliver indgået efter 1. maj 2020, ydes der et tilskud på 45 procent.

  • Der bliver afsat 120 millioner kroner i 2020 til at yde en bonus til kommuner og regioner på baggrund af antal indgåede uddannelsesaftaler med elever efter 1. maj 2020.

  • Alle elever, hvis uddannelsesaftale er ophævet i prøvetiden, kan overgå direkte til skolepraktik, hvis dette er muligt på deres pågældende hovedforløb.

  • Der etableres mulighed for, at skolerne ekstraordinært kan oprette skolepraktik på uddannelser, hvor der ikke i forvejen er skolepraktik.

For at finansiere tiltagene har man brugt penge fra en opsparing opbygget i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Den er en ordning, der dækker tilskud, præmier og lønrefusioner til arbejdsgivere, som har elever ansat i virksomheden.

Parterne har aftalt at mødes igen efter sommerferien for at fortsætte forhandlingerne om bedre erhvervsuddannelser.

Læs mere om aftalen