Loneoglars
Lars Sennels (th) er formand for Dansk Teater og han mener, antallet af stressede i teaterbranchen er alarmerende højt. TL's formand Lone Engberg Thomsen (tv) vil i dialog.

"Alarmerende, at så mange er stressede”

Tema: Stress i teaterbranchen Lars Sennels, formand for Dansk Teater, mener, at antallet af stressede TL’ere i branchen er alarmerende højt. TL vil i dialog.

Lars Sennels, formand for Dansk Teater, hvad er forklaringen bag de høje tal?

”En del af forklaringen er, at der er en indbygget travlhed i branchen. For eksempel op til en premiere, hvor alle har enormt travlt, og så følger en periode med mindre travlhed, men det ændrer ikke ved, at vi har indgået overenskomster med TL, og dem skal vi selvfølgelig overholde. Det er alvorligt, at mange føler sig generelt belastede af stress, og endnu mere alvorligt at så stor en andel har været sygemeldt med stress.”

Hvordan skal man sætte ind over for stress i branchen?

”Som arbejdsgiverorganisation har vi fokus på stress blandt de ansatte på teatrene. For eksempel tilbyder vi vores medlemmer kurser i at blive bedre til at spotte stress, og vi har også for nyligt afholdt et seminar med en erhvervspsykolog, som gjorde os klogere på emnet.

Derudover vil vi også se på, om der gælder særligt stressende arbejdsvilkår for de forskellige medarbejdergrupper, så vi kan sætte mere målrettet ind med de rigtige indsatser.”

Hvad skal der ske nu?

”I en branche, hvor de menneskelige ressourcer er så afgørende, er det vigtigt at tage udfordringen med stress alvorligt. Derfor vil vi på baggrund af undersøgelsen tage initiativ til et møde med TL, så vi kan finde ud af, hvad der stresser teknikerne på teatrene. Vi er i det her sammen, for ingen af os kan jo lave teater alene.”

Kommentar fra Lone Engberg Thomsen, forbunds­formand for Teknisk Landsforbund:

Der er noget helt galt

Der er noget helt galt, når hver tredje teater­tekniker har været sygemeldt med stress.

Derfor er jeg glad for, at Dansk Teater tager tallene alvorligt.

Vi vil nu gå i dialog, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi skaber et arbejdsmiljø, der er sundt at arbejde i.

Hvorfor går så mange ned med stress er det åbenbare spørgsmål?

Dansk Teater peger selv på, at der en indbygget travlhed i branchen, hvor der især op til premierer er ekstra travlt.

Det kan være svært at få familieliv og arbejdsliv til at gå op med lange arbejdsdage på tidspunkter, hvor alle andre har fri.

Det kender teatertekniker og produktionsleder Brian Kristensen alt til. Han fik nok af arbejdsdage på 19-20 timer.

”Vi har gjort det til en vane at planlægge og prioritere opgaverne løbende, så de hele tiden matcher rammerne”, fortæller Brian Kristensen i dette nummer af Teknikeren.

Teaterbranchen er en fascinerende branche med ildsjæle, der brænder for deres fag, men hvis du brænder for meget, risikerer du at brænde ud.

Men det skal kunne lade sig gøre at kombinere passionen for teater med et godt og sundt arbejdsliv.

Derfor vil vi nu følge op på vores undersøgelse, så vi kan finde ud af, hvordan vi bedst løser udfordringerne med stress i teaterbranchen.