Allan Thomsen: "Mere fokus på efteruddannelse af vores teknikere"

TL-regioner Allan Thomsen stiller op til posten som næstformand i TL Syddanmark på generalforsamlingen den 30. november 2020.

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op til næstformand i TL Syddanmark, fordi jeg mener, at jeg har en erfaring som både tillidsrepræsentant og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i en større privat virksomhed med over 50 TL’ere og en omsætning på ca. 2 mia. kr. Min direkte TR-erfaring kan bruges som sparring med regionsformanden, og som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem har jeg indsigt i mange af de facetter omkring drift og regnskaber, som jeg gerne fortsat vil bringe ind i TL’s hovedbestyrelse. Nu har jeg ’kun’ siddet i hovedbestyrelsen i lidt over et år, men føler, at jeg har meget mere at byde ind med. Desuden vil jeg arbejde for, at TL fastholder den lokale forankring.

Hvad er dine politiske mærkesager?

Uddannelse. Både TL’s uddannelser på skolerne, men sandelig også efteruddannelse af de uddannede teknikere. Skolearbejdet er en vigtig del for at de studerende får øjnene op for TL’s kvaliteter.

Lokal forankring af fagforeningen. TL er opstået på arbejdspladserne, og dette skal fortsat sikre medlemmernes kontakt og tilknytning til TL.

Hvorfor skal medlemmerne vælge dig som ny næstformand?

De skal vælge mig som næstformand i TL Syddanmark, fordi jeg vil arbejde for at få mere fokus på efteruddannelse af vores teknikere, og fordi jeg vil arbejde for at få alle, der er på relevante TL-uddannelser til at se TL som deres naturlige valg som fagforening. Fordi lokal forankring stadig skal være omdrejningspunktet i en fagbevægelse, der opstod på arbejdspladserne.

Derudover vil jeg fortsat bibringe TL’s hovedbestyrelse en lokalt islæt, og med min mangeårige deltagelse som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem også en professionel forståelse af bestyrelsesarbejdet.

Blå bog

 • 51 år
 • 1990: Uddannet Elektroniktekniker i Sønderborg
 • 1996-nu: Projekt ingeniør i Semco Maritime Esbjerg
 • 2004-nu: Tillidsrepræsentant i Semco Maritime Esbjerg
 • 2004-nu: Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i vores Koncernbestyrelse
 • 2009-2010: Suppleant i TL SydVest bestyrelsen
 • 2010-nu: Bestyrelsesmedlem i TL SydVest bestyrelsen
 • 2012-nu: Del af TL uddannelsen, ’Mød en erfaren tillidsrepræsentant’
 • 2014-nu: Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Semco Maritime
 • 2017-nu: Medlem af Privatudvalget
 • 2019-nu: Bestyrelsesmedlem på Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
 • 2019-nu: HB medlem

Allan Thomsen

Valg i TL’s nye regioner

 • På kongressen den 24. oktober 2020 blev der vedtaget en ny politisk struktur for TL.
 • Det betyder, at de ni nuværende lokalafdelinger bliver nedlagt 31. december 2020. I stedet vil der pr. 1. januar 2021 blive oprettet fem regioner.
 • I hver af regionerne skal der vælges formand, næstformand, bestyrelse og delegerede.
 • Valgene finder sted 30. november 2020. Dog ikke i TL Nordjylland, der er lukket ned pga. corona.

Tilmeld dig generalforsamlingen

De fem TL-regioner

De fem regioner i TL følger den geografiske struktur for de fem danske regioner.

TL-regionerne hedder:

 • TL Nordjylland
 • TL Midtjylland
 • TL Syddanmark
 • TL Sjælland
 • TL Hovedstaden og Bornholm