Odsherred 1280Px

Arbejdsuge på fire dage deler vandene

Arbejdsliv Medarbejderne i Odsherred Kommune deltager i et forsøg, hvor de arbejder fire dage om ugen for så til gengæld at have tre sammenhængende fridage. Blandt medarbejderne er fem TL’ere, og de har delte meninger om forsøget.

Begejstring og fortvivlelse. De første erfaringer med en arbejdsuge på fire dage spænder vidt blandt medarbejderne i Odsherred Kommune, siger 53-årige Marianne Foglmann, som er tillidsrepræsentant for fem TL’ere i Center for Miljø og Teknik. ”Det har stor betydning, hvor man befinder sig i livet. F.eks. gør det en forskel, om man har store børn, der kan klare sig selv, eller om man har mindre børn, som skal bringes og hentes.” Nogenlunde samme tendens går igen i et statusnotat fra oktober, der samler op på udrulningen af forsøget, der begyndte i september 2019. Notatet viser både forskellige erfaringer på tværs af afdelingerne i Odsherred Kommune samt internt i afdelingerne.

Armene i vejret
Det er to forskere fra Roskilde Universitet, som står bag det såkaldte statusnotat. De har interviewet udvalgte medarbejdere om, hvordan de oplevede den første tid i forsøget. Blandt dem også medarbejdere fra Center for Miljø og Teknik.

Sådan fungerer det

  • Fuldtidsansatte arbejder 35 timer fra mandag til torsdag. Man har fri om fredagen.
  • Arbejdstiden kan placeres i tidsrummet kl. 7–19. En arbejdsdag kan f.eks. være ti timer, dvs. fra kl. 8 til 18, mens de resterende 25 timer fordeles på de øvrige tre dage.
  • Der afsættes to timer om ugen til kompetenceudvikling, som ikke kræver fremmøde. Indholdet af timerne aftales med nærmeste leder.
  • Forsøget løber over tre år fra 15. september 2019 til 31. august 2022 og evalueres løbende.

Én af dem er 56-årige Flemming Andersen, der behandler sager om afløb i sommerhusområder. Han havde allerede armene i vejret inden udrulningen af forsøget, og de er ikke kommet ned i mellemtiden, siger han. ”Det er simpelthen kanon for mig, for vi har ingen hjemmeboende børn. Det er kun mig, min kone og vores hund, så hvis jeg har mange opgaver, kan jeg bare vælge at stå tidligt op og arbejde igennem.”

Ordningen i Odsherred Kommune betyder, at medarbejderne arbejder 35 timer om ugen, der fordeles på ugens første fire dage. Derudover har hver medarbejder to timer til kompetenceudvikling, der ikke nødvendigvis kræver fremmøde.

Har lavet en individuel aftale
Men det er ikke alle, som trives med de lange arbejdsdage. Det gælder f.eks. 48-årige Henriette Ege Olsen, der også er sagsbehandler i Center for Miljø og Teknik. Hun fortæller, at hun har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. ”Jeg er alene med to børn, hvor den mindste på ti år bor hos mig hver anden uge. Ham kan jeg f.eks. ikke køre til og fra aktiviteter efter skole. Det er svært, når jeg har så lange dage og samtidig ca. 50 minutter til og fra arbejde.”

Derfor har hun også lavet en individuel aftale med sin nærmeste leder. ”Jeg arbejder ca. 37-39 timer, når jeg er alene med min datter på 13 år. Til gengæld arbejder jeg kun 30-32 timer om ugen, når jeg har begge børn,” siger hun og tilføjer, at hendes timenorm således bliver opgjort over to uger.

Men den individuelle aftale slår alligevel ikke helt til.”Mine timer er stadig kun fordelt på fire dage, og det betyder, at jeg ikke har meget tid med min datter, når jeg først har fri, og hun samtidig har aktiviteter efter skole.”

Mere fordybelse
Tillidsrepræsentant Marianne Foglmanns børn er flyttet hjemmefra, og det giver hende nogle andre fordele, erkender hun. ”Når vi har flere sammenhængende timer, har vi mulighed for at koncentrere os mere om tungere sager som f.eks. land­zone­behandling.” Hun mener også, at de lange arbejdsdage bliver opvejet af de tre sammenhængende fridage i slutningen af ugen.”Jeg kan mærke, at det giver en anden ro i kroppen, når jeg har fri. Det er en følelse, der måske bedst kan sammenlignes med, når man har ferie.” Både hun og Flemming Andersen håber, at ordningen fortsætter efter forsøgsperioden, der løber indtil midten af 2022.

Deres kollega, Henriette Ege Olsen, deler dog ikke deres begejstring. ”Hvis mine børn havde været tre eller fire år ældre, havde det også set anderledes ud for mig. Men lige nu døjer jeg med dårlig samvittighed over for min datter, som jeg ikke ser meget til i de uger, hvor jeg arbejder meget.”

Forskere følger arbejdsmiljøet

Odsherred Kommune har koblet to forskere fra Roskilde Universitet til deres forsøgs­ordning, der er den første af sin slags i den offentlige sektor herhjemme

Forsøget med fire lange arbejdsdage og tre sammenhængende fridage bliver fulgt af to forskere fra Roskilde Universitet. Tanken er, at de løbende skal belyse fordele og ulemper og løbende tilpasse ordningen. ”Vi undersøger, hvordan forsøget påvirker arbejdsmiljøet, herunder fagligheden i opgaveløsningen, forandringer i kollegiale relationer og work-life balance,” siger Janne Gleerup, som er lektor og arbejdslivsforsker ved Roskilde Universitet.

Undervejs i forsøget vil forskerne udarbejde såkaldte statusnotater, hvoraf det første lå klar i oktober. Her har de især kigget på forsøgets spæde start, hvor de bl.a. bemærker, at enlige med børn stikker ud, fortæller Janne Gleerup. ”I forhold til work-life balance skal man være opmærksom på, at det kan være svært at kombinere lange arbejdsdage med at bringe og hente børn.”

Fører til mere udvikling

Nogle medarbejdergrupper kan også være udfordrede på tid. Her er spørgsmålet, om deres arbejdsmængde overhovedet kan klares på blot fire dage. ”Arbejdsmængden er jo den samme som før forsøget, så hvis man er presset på tid, går øvelsen ud på at afsøge andre måder at organisere arbejdet på,” siger Janne Glee­rup og tilføjer, at der eksperimenteres med tilrettelæggelsen af møder og andre tiltag, der frigiver tid. Janne Gleerup peger også på, at forsøget allerede nu viser, at vejen er banet for mere udviklingsarbejde. ”Både ledere og medarbejdere er blevet mere bevidste omkring arbejdets organisering, og om de gør tingene på den bedste måde.”