Nikolai Roejkjaer_htv_1800px.jpg (1)
”Jeg har sørget for via netværk at møde og lære af digitale specialister, og det har givet en masse viden, skæve vinkler og ideer,” fortæller bygningskonstruktør Nikolai Røjkjær, SkanKon.

”At vove pelsen gør mig innovativ”

Tema: Industri 4.0 i praksis Nikolai Røjkjær er uddannet bygnings­konstruktør og arbejder for at få dansk byggeri til at bruge mere robotteknologi. Fremtidens teknikere skal udfordre vante tankegange, vurderer han.

 Innovation og brug af ny data­dreven teknologi er vigtige elementer i Nikolai Røjkjærs job som administrerende direktør i virksomheden SkanKon, der udvikler grunde og ejendomme. Aktuelt samarbejder han med en stor robotvirksomhed om at opføre et hus, som helt og holdent er bygget af en robot:

”Det er nyt med robotter ude på selve byggepladsen og kan være et kvantespring, for robotten kan bygge elementer, der er afsindigt dyre at få lavet af mennesker.”

Viden gennem netværk

Byggeriet er en konservativ verden, som kan lære meget af industrien, når det gælder brug af robotter og data, vurderer Nikolai Røjkjær, som arbejder på at få byggebranchen til at forstå og favne de nye teknologier.

Hans egen digitale viden var også begrænset, da han var nyuddannet bygningskonstruktør. Den viden han i dag har om databrug, har han blandt andet fået via netværk, forklarer han:

”En bygningskonstruktør er generalist, så jeg har sørget for via netværk at møde og lære af digitale specialister, og det har givet en masse viden, skæve vinkler og ideer.”

Han er også blevet klogere på digital teknologi ved at foreslå partnerskaber med aktører, der er meget skarpere på digitale teknologier, end han selv er. Nogle har sagt ”nej” til hans invitation. Andre ”ja”:

”Jeg holder ikke forslag og ideer tilbage af frygt for at få et ’nej’. Jeg vover pelsen og har erfaret, at teknikere kan udvikle gode, nye, datadrevne løsninger i samarbejde med andre.”

Nikolai Røjkjær

  • 39 år
  • Administrerende direktør i SkanKon
  • Arbejder blandt andet med drone- og robotteknologi
  • Bor i Odense
  • Uddannet bygningskonstruktør