Spildevand1305.jpg
Omkring halvdelen af spildevandet i Herning Vands område kommer fra private, mens den anden halvdel kommer fra industrien. Det er en delstrøm af det spildevand, der bliver ledt videre til pilotanlægget.

Bakterier skal æde medicinrester i dit spildevand

Teknik En ny spildevandsteknologi er under udvikling. Den fungerer ved at få bakterier til at gnave løs af medicinrester og miljøskadelige stoffer i spildevandet, der ellers havner i naturen. Kvalitets- og måletekniker Ole V. Christensen er en del af projektet, der også renser spildevandet på en miljørigtig måde.

Hos Herning Vand er der opstillet et pilotanlæg, der kan få afgørende betydning for rensningen af spildevand. Omdrejningspunktet er tre reaktorer med plads til fem kubikmeter spildevand i hver beholder, og det er her, man tester en ny metode til at få bugt med medicinrester i spildevandet.

Partnerskabet bag udviklingen af den nye teknologi forventer at kunne fjerne de medicinrester og miljøskadelige stoffer i spildevandet, der ellers ville blive ledt ud i åer og vandløb.

”Der løber renset spildevand fra Herning Vand ind i vores reaktorer uden specielt mange bakterier i. Derfor tilsætter vi bærelegemer af plastik til reaktorerne og indimellem også noget beskidt spildevand. Dermed får vi bakterierne til at gro på bærelegemerne,” forklarer Aviaja Anna Hansen, som er projektleder og procesingeniør hos Krüger A/S, der blandt andet står bag projektet.

Tekniker involveret i projektet
Hos Herning Vand sørger Ole V. Christensen, som er kvalitets- og måletekniker, og hans kollega for at fodre projektdeltagerne med oplysninger fra pilotanlægget.

”Én gang om ugen tager vi forskellige prøver af spildevandet, som vi analyserer i vores laboratorium, og efterfølgende taster vi resultaterne ind i et excelark, som alle har adgang til,” siger Ole V. Christensen, der har arbejdet på pilotanlægget siden indvielsen i juni i år.

Han og kollegaen tager omkring 30 forskellige prøver. De måler f.ek.s ilt, pH-værdi, temperatur og niveauet af kvælstof.

”Vi holder naturligvis også øje med, om der er strøm på anlægget, og om pumperne arbejder, som de skal, for selvom der er computerstyring på, er det altid en god idé også at kigge ind en gang imellem,” siger Ole V. Christensen.

Metode belaster miljøet mindst
Det er endnu ikke testet, om man rent faktisk kan fjerne medicinrester på pilotanlægget. Lige nu arbejder man nemlig på at fremdyrke den rigtige bakteriekultur i reaktorerne. Alligevel er Aviaja Anna Hansen fra Krüger A/S optimistisk.

 

Fakta om projektet

 

  • Projektet gennemføres i samarbejde mellem Herning Vand A/S, Teknologisk Institut, DTU Miljø, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland, Hillerød Spildevand A/S, DNV-Gødstrup og Krüger A/S.
  • Budget: 8 mio. kr.
  • Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram støtter projektet med omkring 3,6 millioner ­kroner, mens partnerskabet finansierer resten.

Se mere om projektet

Ole V. Christensen

  • 54 år.
  • Kvalitets- og måletekniker, Herning Vand.
  • Herning Tekniske Skole, 1994.

”Vi har allerede vist, at vores teknologi virker i mindre skala, dvs. i laboratorier i tanke med tre og 1.000 liter spildevand. Nu skal vi bare dokumentere, at metoden også virker i større skala,” siger hun.

Partnerskabet forventer, at man om ét år har udviklet en metode, der kan fjerne medicinrester fra én million kubikmeter spildevand om året, fortæller Aviaja Anna Hansen og fortsætter:

”Vi regner med, at vi med denne bæredygtige metode kan fjerne op til 90 procent medicinrester fra spildevandet.”

Hun fortæller også, at der er andre, som arbejder på at fjerne medicinrester, men at det foregår med ozon.

”Metoden, som vi udvikler på, bruger klart mindst energi og belaster dermed miljøet mindst muligt.”