PerOegaard1305.jpg
Formanden for brancheudvalget Peer Øgaard.

Beklædningsindustriens teknikere går sammen

Guld fra arkivet Et forberedende arbejdsudvalg har i et års tid arbejdet med oprettelsen af et brancheudvalg, omfattende teknikerne indenfor konfektions-, textil- og trikotagebranchen. Dette forberedende arbejde afsluttedes den 19. august, hvor 32 teknikere var samlet på Østergårds Hotel i Herning og her stiftedes TL's brancheudvalg for konfektions-og trikotageindustrien.

På mødet blev der godkendt vedtægter, der i alt væsentligt er i overensstemmelse med vedtægterne for TL's arbejdspladsklubber, dog således at udgifterne i forbindelse med møder o.l. dækkes direkte ved tilskud fra forbundet.

Til bestyrelsen valgtes modelkonstruktør Per Øgaard, formand; trikotagetekniker Chris Westerby, kasserer; designer Lone Dalsgaard Pedersen, konfektionsassistent Iben Cenholt Nielsen, textilassistent Eva Møller, som suppleanter valgtes produktionsleder Torben Sjøgren, modelkonstruktør Lise Gudeldal og modelkonstruktør Helga Christensen.

Udviklingen indenfor branchen
Efter at vedtægterne var godkendt og en bestyrelse valgt, var det meningen, at uddannelseskonsulent Sv. Aa. Poulsen fra arbejdsgiverne, skulle have fortalt om Teknikerne og beklædningsindustrien. Desværre kom Poulsen ikke og i stedet holdt Torben Sjøgren et improviseret foredrag om udviklingen indenfor textilindustrien i de sidste 20 år.

Torben berettede om uddannelserne op til etableringen af konfektionsskolen i Herning og den udvikling denne skole har gennemløbet.

Efter indlægget var der en, til tider særdeles livlig debat, således var der stor debat om de enkelte uddannelser og deres indbyrdes relationer. Torben Sjøgren har i øvrigt lovet at lave en artikel om sit indlæg, denne vil blive bragt i Teknikeren.

Udvalgsarbejde 
Bestyrelsen har taget en række problemer op, således er der i skrivende stund aftalt møder med lederen af TL's uddannelsesafdeling Lise Skanting, om efteruddannelse og med konsulent Gert Kaas Andersen om statistisk beregning og lønforhold, ligeledes vil emner som sikkerhed blive taget op, hertil kommer en konkret vurdering af de problemer der eksisterer omkring design og konstruktionsområdet.

Er du tekniker indenfor området 
Antallet af organiserede teknikere indenfor beklædningsbranchen er heldigvis stærkt stigende, men endnu er der uorganiserede teknikere, og brancheudvalget opfordrer derfor til, at der gøres en indsats for at få disse sidste organiseret.

Nærmere oplysninger kan fås hos formanden Peer Øgaard, tlf. 07-22 04 80, hvor man også kan høre nærmere om det nye brancheudvalg der på nuværende tidspunkt tæller godt 250 medlemmer.

Guld fra arkivet

I anledning af TL's 100 års jubilæum har vi været i Teknikerens arkiv og fundet en række gamle artikler, som vi genudgiver digitalt i løbet af jubilæumsåret 2019.