Birte Lundsgaard: "TL skal fortsat være den fortrukne fagforening for teknikere, designere og teknologer"

TL-regioner Birte Lundsgaard stiller op til posten som formand i TL Hovedstaden og Bornholm på generalforsamlingen den 30. november 2020.

Hvorfor stiller du op?

For at varetage medlemmernes interesser ved at sikre et stærkt TL.

Min ambition er, at TL fortsat skal være den fortrukne fagforening for teknikere, designere og teknologer, samt en respekteret organisation både i fagbevægelsen og hos arbejdsgiverne.

Hvad er dine politiske mærkesager?

Arbejdsmarkedspolitik:

 1. Dagpenge: Jeg vil arbejde på at vi i TL får tydeliggjort over for beslutningstagerne, at såfremt de ønsker forsat fleksibilitet for arbejdsmarkedet er det nødvendigt at dagpengesatsen øges. Dækningsbidraget skal op- for største delen af TLs medlemmer er den under 50%.
 2. Lovbestemt mindsteløn: NEJ- det fører til et ræs mod bunden. En EU bestemt mindsteløn vil efter min observation føre til et splittet samfund i Danmark, da forskellen mellem rig og fattig vil øges betydeligt. Det viser fakta fra Tyskland.
 3. Atypiske ansættelser: Vi skal sikre ordnede forhold for vores selvstændige- spec. Én persons virksomheder – NEJ til arme og ben-virksomheder.
 4. Arbejdsmarkedspolitik SKAL adskilles fra Socialpolitik. Altså skal vi væk fra beskæftigelsespolitikken.

Uddannelsespolitik:

Sikre udvikling og fornyelse af vores uddannelser gennem TLs deltagelse i de lokaleuddannelsesudvalg på skolerne samt repræsentation i Bestyrelserne på uddannelsesinstitutionerne.

Fagpolitisk: Bla. at få en funktionær repræsentation i det snævre udvalg i forbindelse med OK forhandlingerne på det private område.

Hvorfor skal medlemmerne vælge dig som ny formand?

En stemme på mig er en stemme for fællesskabet. Både internt i TL samt i FH. Jeg tror på, at vi ved fælles beslutninger kan gøre den største forskel for medlemmerne. Fællesskabet ligger mig meget på sinde.

Blå bog

 • Afdelingsformand i TL Sjælland, Hillerød: valgt marts 2018- genvalgt august 2020
 • Bestyrelsesmedlem i TL Sjælland Hillerød: 2012 -2018
 • Kemotekniker Novo Nordisk: 1. oktober 1989 – 1. maj 2018
 • TR på Novo Nordisk: Juni 2012 – maj 2018
 • TR på Novo Nordisk: 1999- 2002, formand for Teknikerklubben NN 2000-2002
 • Bestyrelsessuppleant i TL København: 1999 -2002

Birte Lundsgaard

Valg i TL’s nye regioner

 • På kongressen den 24. oktober 2020 blev der vedtaget en ny politisk struktur for TL.
 • Det betyder, at de ni nuværende lokalafdelinger bliver nedlagt 31. december 2020. I stedet vil der pr. 1. januar 2021 blive oprettet fem regioner.
 • I hver af regionerne skal der vælges formand, næstformand, bestyrelse og delegerede.
 • Valgene finder sted 30. november 2020. Dog ikke i TL Nordjylland, der er lukket ned pga. corona.

Tilmeld dig generalforsamlingen

De fem TL-regioner

De fem regioner i TL følger den geografiske struktur for de fem danske regioner.

TL-regionerne hedder:

 • TL Nordjylland
 • TL Midtjylland
 • TL Syddanmark
 • TL Sjælland
 • TL Hovedstaden og Bornholm