484A2959
Efter 26 års ansættelse blev produktionschef Michael Simonsen fyret fra Vendsyssel Teater, fordi han fortalte om samarbejdsproblemer, efter at teaterdirektøren havde udnævnt sin kone til kunstnerisk leder.

Blev fyret efter kritik af direktørens koneansættelse

Ytringsfrihed En medarbejder på Vendsyssel Teater blev fyret for illoyalitet, efter at have udtalt offentlig kritik af sin chef, men fyringen var uberettiget, mener Teknisk Landsforbund.

Var det illoyalt eller relevant for offentligheden, at Michael Simonsen i 2019 som produktionschef på Vendsyssel Teater udtalte sig til en avis om arbejdsmiljøet?

Det spørgsmål har Teknisk Landsforbund valgt at få afgjort ved domstolene for at sikre klarere rammer for, hvornår den grundlovssikrede ytringsfrihed beskytter en medarbejder, der offentligt kritiserer forhold på arbejdspladsen.

”Vi har rejst sagen, fordi vi mener, at afskedigelsen af Michael Simonsen var uretmæssig. Han benyttede sin ytringsfrihed til at ytre sig om noget, det var relevant for offentligheden at kende til,” siger TL’s advokat i sagen, Byrial Bjørst.

TL har i retten henvist til domme ved Menneskerettighedsdomstolen i andre sager om medarbejderes ytringsfrihed, og dermed tjener retssagen også til at få de domme omsat til dansk retspraksis, forklarer Byrial Bjørst.

Min pligt at udtale mig

Michael Simonsen blev afskediget efter 25 år på Vendsyssel Teater i Hjørring, da han udtalte sig kritisk om, at ledelsen havde ansat og siden forfremmet direktørens kone uden jobopslag. Hendes forvaltning af jobbet havde skabt et meget dårligt arbejdsmiljø, udtalte Michael Simonsen blandt andet til et regionalt nyhedsmedie.

At det førte til en afskedigelse var et chok, fortæller han.

”Jeg følte faktisk, at det var min pligt at råbe vagt i gevær, når ledelsen ikke ville høre. Både af hensyn til medarbejdere og teateret,” fortæller Michael Simonsen.

484A2853
Foto: Kåre Viemose

Brug din ytringsfrihed med omhu

TL’s advokat Byrial Bjørst har følgende råd til medlemmer, der overvejer at gå til medierne om forhold på arbejdspladsen, der forekommer kritiske og vigtige for offentligheden:

  • Fortæl først din leder på en klar og tydelig måde, at der er forhold, som du finder stærkt bekymrende
  • Involver din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant
  • Hvis det ikke løser sagen, kan du overveje at kontakte et medie. Tag gerne en snak med TL inden og sørg for at holde dig til fakta
  • Vær opmærksom på, at dine udsagn på Facebook og andre sociale medier også er at gå til offentligheden.

Sagen kort

  • Fra april til august 2019 fortæller Michael Simonsen gentagne gange direktøren og bestyrelsesformanden, at direktørens kone systematisk blander sig i andre medarbejderes arbejde, og at det går ud over trivslen på arbejdspladsen. Han oplever, at kollegaerne har samme oplevelse, men at han er ene om at turde sige det til ledelsen.
  • I august bliver direktørens kone forfremmet til kunstnerisk chef, og Michael Simonsen degraderes og skal referere til hende.
  • I september bringer avisen Nordjyske artiklen ”Knas i kulissen”, hvor Michael Simonsen er citeret for sin oplevelse af problemerne.
  • Fire dage efter bliver han opsagt uden advarsel, og direktørens kone oplyser, at hun træder tilbage som kunstnerisk leder.
  • TL stævner Vendsyssel Teater for uretmæssig afskedigelse med krav om at betale Michael Simonsen 278.010 kr. plus sagsomkostninger.

 

 

Relevans for offentligheden

Loven siger, at man som medarbejder i en privat virksomhed har ytringsfrihed til at kritisere sin arbejdsgiver i offentligheden, hvis kritikken angår forhold, der har relevans for offentligheden.

Forinden skal medarbejderen meget ihærdigt have forsøgt at få de bekymrende forhold løst uden at inddrage offentligheden.

Det forklarer advokat Byrial Bjørst, der vurderer, at begge disse krav er opfyldt i denne sag:

”Vendsyssel Teater modtager to tredjedele af sine indtægter fra statskassen. Det er derfor relevant for offentligheden at vide, når der er store arbejdsmiljøproblemer, og før Michal Simonsen udtalte sig, havde han i lang tid påpeget problemet over for ledelsen uden at blive taget alvorligt,” forklarer Byrial Bjørst.

Direktørens kone trak sig

Michael Simonsen var gentagne gange i dialog med både direktøren, bestyrelsesformanden for teateret, tillidsrepræsentanten og sine kollegaer. Han vurderer, at kollegaerne også fandt arbejdsmiljøet stærkt forringet. Alligevel blev direktørens kone forfremmet til kunstnerisk leder, mens han selv blev frataget alle ledelsesfunktioner.

Da en journalist ringede og spurgte til sagen, fortalte han sin version, og efter medieomtalen blev han afskediget uden først at få en advarsel.

Direktørens kone trak sig samtidig som kunstnerisk leder. Ifølge TL’s advokat indikerer det også, at det var relevante forhold, Michael Simonsen valgte at tale offentligt om.

En sag til gavn for andre

Michael Simonsen fortryder ikke sin handling, men prisen har været høj:

”Det er hårdt at blive afskediget efter 25 år. Men fordi jeg elsker min arbejdsplads og fandt den truet, var jeg nødt for at handle for at kunne se mig selv i spejlet,” siger Michael Simonsen.

Han er glad for, at Teknisk Landsforbund har rejst sagen.

”Jeg kunne ikke have gjort det selv, og forhåbentlig hjælper det andre til at turde bruge deres ytringsfrihed, når noget på arbejdspladsen virker helt galt.”

Der er ikke tidligere i Danmark taget stilling til ytringsfriheden for medarbejdere i virksomheder, der modtager offentlige støttekroner.