Feriepengeberegner1305

Bliver du snydt for din fritvalgskonto?

Arbejdsliv Flere privatansatte funktionærer i TL bliver snydt for pengene på deres fritvalgskonto. Er du en af dem?

Fritvalgskontoen er en sparegris, hvor din arbejdsgiver løbende sætter en procentdel af din løn ind. Kontoen kan bruges i forbindelse med afholdelse af ferie, feriefridage, omsorgsdage eller som en ekstra udbetaling med din løn eller pension.

Mulighederne er mange, og de er udspecificeret i de enkelte overenskomster. En fritvalgskonto er typisk et tillæg på 5% af lønnen i de fleste af TL’s overenskomster.

”Desværre oplever vi ofte, at vores privatansatte funktionærer bliver snydt for deres fritvalgskonto. Enten fordi arbejdsgiveren ikke kan finde ud af reglerne, eller fordi de fejlagtigt eller uretmæssigt holdes udenfor overenskomsten,” siger Tonni Reiche Vangsted, der er faglig konsulent TL Nord.

En femtedel bliver snydt
Han opdager som regel problemet, når han tjekker medlemmernes lønsedler eller kontrakter i forbindelse med en sag eller et ordinært løntjek.

”Jeg vil skyde på, at pengene til fritvalgskontoen mangler på omkring en femtedel af de lønsedler vi tjekker. Her taler vi om privatansatte TL’ere ansat på en overenskomstdækket arbejdsplads,” forklarer Tonni Reiche Vangsted.

Han har lige vundet en sag, hvor to medlemmer på en virksomhed var blevet snydt for til sammen 150.000 kroner.

”Arbejdsgiveren, der var medlem af Dansk Industri, var af den opfattelse, at de ikke var dækket af Industriens Funktionæroverenskomst og derfor ikke havde krav på en fritvalgskonto. Det oplever vi desværre alt for tit, fordi arbejdsgiverne har svært ved at skelne mellem overenskomstdækket arbejde og ikke-overenskomstdækket arbejde,” fortæller Tonni Reiche Vangsted.

Tekniker- eller akademikerarbejde
Ikke-overenskomstdækket arbejde er som regel arbejde, der forudsætter en akademisk uddannelse eller et ledelsesmæssigt personaleansvar. Udfører man denne type opgaver i mere end 50% af sin arbejdstid, så er tommelfingerreglen, at stillingen er udenfor overenskomsten.

Udfører man derimod teknikerarbejde i mere end 50% af arbejdstiden, så er stillingen omfattet af overenskomsten. Teknikerarbejde udføres typisk af tekniske designere, alle former for teknologer, professionsbachelorer samt enkelte diplom- og bacheloruddannelser.

”Hvis du er i tvivl, om du er omfattet af en overenskomst, så skal min opfordring være, at du kontakter din lokale TL-afdeling. Vi kan tjekke, om din arbejdsplads er dækket af en overenskomst, og om dit arbejde giver ret til blandt andet en fritvalgskonto,” siger Tonni Reiche Vangsted.

Når du kontakter lokalafdelingen, skal du vedhæfte din ansættelseskontrakt, dine seneste tre lønsedler samt en kort beskrivelse af det arbejde, du udfører.

Læs mere om fritvalgskontoen

Tonni Reiche Vangsted, faglig konsulent TL Nord.

Er du i tvivl, om du har ret til fritvalgskonto?

Så kontakt din lokalafdeling. Husk, at vedhæfte:

  • din ansættelseskontrakt
  • dine seneste tre lønsedler
  • en kort beskrivelse af det arbejde, du udfører.