Bo Bjørn Madsen: "Medlemmerne skal i centrum"

TL-regioner Bo Bjørn Madsen stiller op til posten som formand i TL Sjælland på generalforsamlingen den 30. november 2020.

Hvorfor stiller du op?

Fordi jeg vil gøre en forskel hver dag for TL og for vores medlemmer. Endnu mere, end det jeg har gjort i de sidste 25 år.

Fordi medlemmerne skal i centrum! Ligeså skal deres arbejde og uddannelse, fra de forskellige klubber til den enkelte tekniker, der arbejder alene. Dette gælder både inden for og uden for TLs mure. 

Fordi jeg finder den nye struktur spændende og udfordrende. Den indbyder til nye aspekter og arbejdsmetoder og en innovation, som jeg brænder for.

Hvad er dine politiske mærkesager

Uddannelse gennem hele livet! Alle skal have mulighed for at kunne efteruddanne sig inde for TL´s brancher, deres egne fag eller prøver nye kræfter.

Ingen skal blive syge af at gå på arbejde!

TL skal være der før, under, efter. Vi skal være den sikre støtte når og hvis et medlem bliver syg af deres arbejde. Vi skal ikke ryge på den galej hvor arbejdsgiveren siger, at det er privat relateret.

Bruge netværkene proaktivt!

Igennem min årelange erfaring med netværksarbejde, har jeg lært, at netværk kan bruges til at få nye medlemmer via deres branche/fag.

At man kan nørde omkring sin branche/fag giver det enkelte individ meget på både det personlige og faglige plan, og skaber ringe i vandet for TL. Det kan være med til at skabe fremtidige bestyrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentant.

Hvorfor skal medlemmerne vælge dig som formand?

Fordi jeg, som den nye formand for region Sjælland, vil tale TLs politiske dagsorden i forhold til vores samarbejdspartnere og uddannelsesinstitutioner.

Fordi jeg som person gerne står fast på mærkesager, der omhandler TLs medlemmer og politik – også selvom andre kan være af modsat holdning.

Fordi jeg gennem de sidste 25 år har været aktiv i det fagpolitiske system, og deraf har en lang og bred erfaring, som vil komme til udtryk i mit daglige virke. Min erfaring skal bevirke en synlig forskel for både TL og for vores medlemmer.

Jeg er en empatisk teamplayer, der gerne vil stå i spisen sammen med en nyvalgte bestyrelse i region Sjælland.

Jeg vil arbejde for:

o      At skabe nye klubber

o      At arbejde benhårdt for, at TL får vendt den negative udvikling og få flere medlemmer

o      Altid beholde medlemmet i centrum

o      Dyrke brancherne/netværkene bl.a. med udgangspunkt i vores uddannelsessteder her i region Sjælland

Blå bog

 • 52 år, gift og har et barn
 • Uddannet bager i 1987
 • Uddannet Levnedsmiddeltekniker december 1994
 • Har arbejdet som tekniker i 25 år, nuværende arbejde som applikations tekniker ved Harboe A/S
 • Tillidshverv:
 • Formand for Levnedsmiddeltekniker/kemotekniker procesteknolog/fødevareteknolog fra 1996-2015
 • Bestyrelsesmedlem af TL Roskilde 1998-2006
 • Bestyrelsesmedlem af TL Hillerød Sjælland 2006-
 • HB-medlem 2014-
 • AMR 2008-2015
 • Bestyrelsesmedlem af uddannelsesudvalg for procesteknologer, laboranter og jordbrugsteknologer på Erhvervsakademi Sjælland. 2010-

Bo Bjørn Madsen

Valg i TL’s nye regioner

 • På kongressen den 24. oktober 2020 blev der vedtaget en ny politisk struktur for TL.
 • Det betyder, at de ni nuværende lokalafdelinger bliver nedlagt 31. december 2020. I stedet vil der pr. 1. januar 2021 blive oprettet fem regioner.
 • I hver af regionerne skal der vælges formand, næstformand, bestyrelse og delegerede.
 • Valgene finder sted 30. november 2020. Dog ikke i TL Nordjylland, der er lukket ned pga. corona.

Tilmeld dig generalforsamlingen

De fem TL-regioner

De fem regioner i TL følger den geografiske struktur for de fem danske regioner.

TL-regionerne hedder:

 • TL Nordjylland
 • TL Midtjylland
 • TL Syddanmark
 • TL Sjælland
 • TL Hovedstaden og Bornholm