Bodil Sejer: ”Jeg brænder for at gøre en forskel”

TL-regioner Bodil Sejer stiller op til posten som formand i TL Syddanmark på generalforsamlingen den 30. november 2020.

Hvorfor stiller du op?

Jeg har været tekniker hele mit liv, og har masser af erfaring både med teknikerjobbet og i TL’s politiske liv. Jeg brænder for at gøre en forskel, og jeg tror, at det med TL’ nye struktur er endnu mere vigtigt at være tæt på. Det vil sige at komme ud til medlemmerne både på arbejdspladserne, skolerne og til arrangementer.

Hvad er dine politiske mærkesager?

Det er for mig vigtigt, at TL er synlig, lokalt og centralt, også på de sociale medier. At følge med i de arbejdsopgaver, der viser sig for TL’s medlemmer, f.eks. er grøn omstilling vigtigt. Vi skal iværksætte aktiviteter som målretter efter- og videreuddannelse lokalt, der til enhver tid matcher TL’ernes behov. At der er sammenhæng i hele TL, så medlemmerne får en udsøgt service.

I hovedbestyrelsen vil jeg fokusere på, at kontingentkronerne anvendes målrettet til gavn for medlemmerne i hele TL og gerne via netværksaktiviteter. At vores uddannelsesinstitutioner uddanner dygtige TL’ere, at vi politisk arbejder for, at dagpengesystemet bliver forbedret, og at vi til stadighed udvikler overenskomstsystemet. At vi samarbejder med de øvrige kolleger i fagbevægelse (FH) lokalt såvel som på landsplan, så vi sammen finder gode løsninger.

Jeg mener også, at samarbejdet med arbejdsgiverne bør være intakt og respektfuldt. Vi skal som TL kunne levere dygtige TL’ere til arbejdspladserne.  At vi til enhver tid byder nye medlemmer velkommen på en nem og ubureaukratisk måde, kort sagt være det sted de unge teknikere hører til.

Hvorfor skal medlemmerne vælge dig som formand?

Jeg er målrettet, arbejdsom og ”modig”, og lytter altid til medlemmerne, så der er garanti for, at jeres hverdag bliver hørt og er med til at afstikke retningen i hovedbestyrelsen og blandt samarbejdspartnere.

Det er udfordrende, når der er tre kulturer, der skal sammensmeltes til en ny region, og det giver mulighed for udvikling og nye vinkler til gavn for medlemmerne

Opgaven er spændende og den påtager jeg mig gerne. Jeg tror på, at det vil styrke TL og at jeg kan gøre en forskel.

Blå bog

Arbejde

 • Afdelingsformand i TL SydVest
 • Uddannet som teknisk assistent – bygge & anlæg
 • Diplom i offentlig administration, miljøjura og kommunikation
 • Opgaver gennem teknikerarbejdet:
  • Betonvareindustrien
  • Projektledelse indenfor vejanlæg
  • Forsyningsselskab: afregning, kloak, renovation og vand
  • Miljømyndighedssagsbehandling
 • Fagligt arbejde i TL (tillidsposter): TR, AMR, klubformand, afdelingsbestyrelsesmedlem, afdelingskasserer og kritisk revisor i TL’s hovedbestyrelse.
 • Nuværende HB-medlem, medlem af forhandlingsudvalg ved overenskomstforhandling, medlem af beskæftigelses- og fagpolitisk udvalg og siden maj 2019 afdelingsformand i TL Sydvest

Privat

 • Født i 1959
 • Gift på 43. år med Paul, som er fællestillidsmand hos Danish Crown.

Bodil Sejer

Valg i TL’s nye regioner

 • På kongressen den 24. oktober 2020 blev der vedtaget en ny politisk struktur for TL.
 • Det betyder, at de ni nuværende lokalafdelinger bliver nedlagt 31. december 2020. I stedet vil der pr. 1. januar 2021 blive oprettet fem regioner.
 • I hver af regionerne skal der vælges formand, næstformand, bestyrelse og delegerede.
 • Valgene finder sted 30. november 2020. Dog ikke i TL Nordjylland, der er lukket ned pga. corona.

Tilmeld dig generalforsamlingen

De fem TL-regioner

De fem regioner i TL følger den geografiske struktur for de fem danske regioner.

TL-regionerne hedder:

 • TL Nordjylland
 • TL Midtjylland
 • TL Syddanmark
 • TL Sjælland
 • TL Hovedstaden og Bornholm