LAR1_KW_1760p.jpg
"Fordelen ved regnvandsløsninger over jorden er, at de er billigere, og at de samtidig kan tilføre området en miljømæssig og rekreativ værdi,” forklarer bygningskonstruktør Michael Lysbjerg Brund fra firmaet EnviDan.

Brug regnvandet i byen

På tur med TL Hvad stiller vi op med den øgede regn­mængde i byerne? En flok TL-medlemmer fik set nærmere på, hvordan klima­forandringernes konsekvenser bliver håndteret i Risvangen i Aarhus.

De 21 regnvandsbassiner ned gennem Risvangs Allé i Aarhus er et imponerende syn. Det bliver flokken af TL-medlemmer hurtigt enige om.

De er på rundtur i Risvangskvarteret for at se, hvordan man her håndterer de øgede mængder af regnvand, som klimaforandringerne har ført med sig.

Hele projektet tog sin begyndelse, da det 50 hektar store område stod over for en gennemgribende renovering af kloaksystemet. Regnvand og spildevand skulle adskilles, og samtidig skulle området tilpasses klimaforandringerne for at undgå oversvømmelser og forurening af badevandet i Aarhus bugt.

I dag repræsenterer området et af Danmarks største klimaprojekter og er et såkaldt LAR-projekt, som står for Lokal Afledning af Regnvand.

”Det særlige ved projektet her er, at regnvandet i haverne og på de offentlige arealer bliver håndteret på overfladen, hvis det er muligt, i stedet for i rør under jorden. Fordelen ved regnvandsløsninger over jorden er, at de er billigere, og at de samtidig kan tilføre området en miljømæssig og rekreativ værdi,” forklarer Michael Lysbjerg Brund fra firmaet EnviDan.

Han er en af projektlederne på projektet og har en baggrund som bygningskonstruktør med speciale i kloak.

 

Risvangen

LAR-projektet i Risvangen i Aarhus bliver afsluttet med udgangen af 2019.

Herefter vil alt regnvand blive håndteret på overfladen, og der vil ikke længere være overløb af kloak­vand til bækken, som munder ud i havet ved badestranden i Aarhus bugt.

Læs mere:
laridanmark.dk
envidan.dk

LAR-løsninger i Risvangen blev afholdt den 20. juni. Bag arrangementet stod TL’s faglige netværk for Tekniske designere & Assistenter. Tilmeld dig Kursusagenten på vores hjemmeside og få besked, når der er et arrangement tæt på dig.

Håber på inspiration

I dag bliver regnvandet i området ledt over i et nyt separat regnvandssystem, hvor det enten siver ned i jorden, opbevares i bassiner og fordamper – eller ledes videre bort fra området.

Udover bassinerne og regnvandssøer kan overfladeløsningerne også være nedsivningskanaler, regnbede og vejbede, ligesom vandet kan blive ledt hen til en fodboldbane, hvis der sker et skybrud.

Flere af de TL-medlemmer, der er taget med på turen, bor selv i nærområdet. Det gælder også tekstildesigner Annelise Bønæs, der har en kolonihave lige ved siden af Risvangen.

”I kolonihaveforeningen kæmper vi også med oversvømmede veje og haver, og vi skal have fundet ud af, hvordan vi kan slippe af med regnvandet på en smart måde. Derfor håber jeg, at jeg kan få noget inspiration i dag,” siger hun.

Individuelle løsninger

Det særlige ved Risvangen er også, at det repræsenterer et bredt udsnit af forskellige boligtyper og veje, og alle har haft mulighed for individuelle løsninger.

Boligejerne har selv skullet betale for at håndtere deres regnvand på egen grund eller for at få det koblet på det nye regnvandssystem. Hvis de valgte selv at håndtere det, fik de tilbagebetalt tilslutningsbidraget til spildevandsselskabet.

På rundturen kan TL-medlemmerne se, hvordan nogle beboere har lavet regnbede, andre har fået havesøer, mens andre opsamler regnvandet til bilvask og havevanding, og så er der også en beboer, der opsamler sit regnvand under naboens nedgravede trampolin.