Bynatur
Sankt Kjelds Plads på Østerbro blev omlagt som led i klimasikringen efter det store skybrud i København i 2011.

Byen bliver vildere

Byggeri Byerne er under forandring, og de grønne arealer kommer til at spille en ny rolle, når vi planlægger fremtidens byer.

Det er mildest talt ikke en nyhed, at der er grønne områder i byerne. Men måden vi tænker grønne åndehuller på er under forandring.

Det mener Nina Tofte Hansen, der er forfatter til en ny bog om bynatur. Hun har besøgt grønne oaser i en række danske byer, og selvom den traditionelle park med store, flade græsplæner stadig er her, dukker en ny og vildere bynatur op flere og flere steder.

“Bynatur giver en værktøjskasse, der kan rigtig meget på én gang. Det er med til at klimasikre vores byer. Det giver biodiversitet. Men først og fremmest giver det også trivsel. Der er forskning, som viser, at menneskers trivsel stiger i takt med kvaliteten af naturoplevelserne. Og der er rigtig mange gode eksempler på, at vi er blevet bedre til at skabe mere kvalitet i bynaturen,” fortæller Nina Tofte Hansen.

Hun nævner Sankt Kjelds Plads på Østerbro i København som et eksempel på et vellykket stykke bynatur, der er blevet skabt i arbejdet med at klimasikre bydelen.

“Arkitekten har hentet inspiration i de land­skaber, der er omkring København – fra Vest­amager til Utterslev Mose. Hvad har de for planter? Og hvad er det for en jordbundstype? Og kan man invitere nogle af de dyr og planter indenfor på et ret lille område midt i byen? Det er en ret ny måde at tænke byplanlægning på,” siger hun

Et andet eksempel er på Aalborg Universitet, hvor 300.000 kvadratmeter, der tidligere var en velplejet græsplæne, nu kun bliver slået et par gange om året.

“Der er ingen tvivl om, at der er en stigende interesse for andet end de meget friserede parker, vi kendte tidligere. Og jeg blev egentlig lidt provokeret af, at der fandtes en masse fagbøger om havekultur, men ikke nogen bog om bynatur med plads til flere rum og mere variation,” fortæller Nina Tofte Hansen.