Tek0521 1305X675px 2
TL sætter op til kommunalvalget 2021 fokus på bedre byggesags­behandling, energieffektivisering og flere lærepladser i kommunerne.

Byggesags­behandlere slår alarm

Tema: Kommunalvalg 2021 Byggeboom, et rigidt reglement og for få hænder. Byggesags­behandlingen i kommunerne er under pres, mens ventetiderne stiger og stiger.

Frustrerede boligejere og virksomheder. Sagsbunker, der bare vokser og vokser. Og en desperat jagt på byggesagsbehandlere.

Sådan er hverdagen i mange af landets kommuner, der er blevet lagt ned af et byggeboom.

“Vi har rigtig travlt, og på boliger er der vente­liste blot for at få tildelt en sagsbehandler. Vi ligger vandret for at komme til ende, men det kommer vi aldrig, for det går bare godt i byggebranchen,” siger Nicolaj Simon Svendsen, byggesagsbehandler i ­Aalborg Kommune.

Samme udfordringer har de også andre steder, og det medfører frustrerede borgere.

“De har svært ved at planlægge og overholde tidsplanerne med håndværkerne, og hvis de ikke kan det, så hopper håndværkerne måske videre til næste projekt, og så kan hele byggeriet blive udsat et halvt år. Vi møder frustrerede borgere, der er trætte af det, men de fleste kan dog godt sætte sig ind i vores situation,” fortæller en byggesagsbehandler, der ønsker at være anonym. Han arbejder i en kommune, hvor ventetiden lige nu er på mellem 8 og 10 uger, og derfor har kommunen nu hyret et eksternt firma til at hjælpe med byggesagerne.

Venter i snit syv uger

Men det er ikke kun i de to kommuner, at der er lange ventetider. I snit var ventetiden for byggesagsbehandling i landets kommuner sidste år på 52 dage. Væsentligt over de erklærede servicemål.

Og i en undersøgelse blandt byggesagsbehandlere i TL, fortæller 79 % om stigende ventetider, mens 70 % siger, de ikke har tid til at udføre deres job tilfredsstillende.

Tallene får TL’s formand til at slå alarm.

“Det er voldsomt, at så mange byggesagsbehandlere ikke har tid til at udføre deres job tilfredsstillende. Hvis presset er stort over en længere periode, kan det medføre stress og et hårdt psykisk arbejdsmiljø,” siger Jannik Frank Petersen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

Byggeboom og BR18 har skylden

Årsagerne til de lange ventetider skyldes primært to ting, fortæller en række byggesagsbehandlere. Et byggeboom i kølvandet på corona, og det seneste bygningsreglement – BR18 – som har medført ekstra arbejde.

“Det er blevet langt mere omstændeligt at færdig­melde efter BR18. Før tog det 15 minutter at afslutte en sag. Nu tager det rask væk 2-4 timer alt afhængig af, hvor godt materialet er, borgerne sender ind,” forklarer en byggesagsbehandler.

Også selve ansøgningsprocessen volder mange problemer.

“Det er ikke bare at søge en byggetilladelse længere. Ansøgningsportalen ’Byg og Miljø’ er et utroligt tungt værktøj at komme igennem, hvis du ikke har en rådgiver på, og det har du sjældent på de små byggerier i vores landsdel. Borgerne ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre, og det trækker sagerne i langdrag,” fortæller Per Møller, byggesagsbehandler i Hjørring Kommune.

For Nicolaj Simon Svendsen handler det om, at bruge kræfterne, hvor det giver mening.

“Nogle ting kunne måske simplificeres, så vi som myndighed ikke skulle indover. Et eksempel. Hvis du har et erhvervsmål i dit hus, du vil inddrage til bolig. Det er bare en nedskrivning af arealet, men det skal forbi os til godkendelse. Er det virkelig nødvendigt? Lad os bruge krudtet, der hvor det giver værdi,” siger Nicolaj Simon Svendsen.

Hvad er løsningen?

I TL’s undersøgelse blandt byggesagsbehandlere peger to tredjedele på, at kortere ventetider kræver, at der ansættes flere. Men det kan være svært viser erfaringerne.

I Københavns Kommune har man helt opgivet at ansætte nok byggesagsbehandlere, og for KL, der repræsenterer landets kommuner, er flere ansættelser heller ikke nødvendigvis den bedste løsning.

“Jeg tror ikke, at flere hænder er den endegyldige løsning. Vi hører faktisk også fra en række kommuner, at de ansætter flere sagsbehandlere for at få bugt med sagsbunkerne. Men antallet af forespørgsler og mængden af dokumentation, de skal forholde sig til, er vokset ud af proportioner,” forklarer Birgit S. Hansen, der er formand for Miljø- og Forsyningsudvalget i KL og borgmester i Frederikshavn Kommune.

Hun foreslår i stedet, at bygningsreglementet forenkles.

“Vi har fra KL’s side foreslået, at bygnings­reglementet ændres på en række punkter: ­Småbyggerier og mindre ombygninger og ­renoveringer skal ikke være omfattet af kravet om, at der skal bruges certificerede rådgivere. Det skal kun gælde større og komplekst byggeri. Og så skal dokumentationskrav og stikprøvekontroller generelt forenkles, og den statslige vejledning om bygningsreglementet og cer­ti­ficeringsordning skal forbedres,” siger Birgit S. Hansen.

Brug for flere hænder og færre regler

I TL er holdningen, at der skal arbejdes på flere planer for at få kortere ventetider og et ordentligt arbejdsmiljø.

“Der er behov for både flere hænder og en regelforenkling. Kommunerne er også nødt til at oprette flere lærepladser i de tekniske af­­delinger. Hvis ikke, så ser vi det problem, vi har i dag, hvor kommunerne desperat jagter byggesagsbehandlere uden held,” mener Jannik Frank Petersen.

Travlhed på byggesagskontorerne

Hvordan er ventetiderne for byggesagsbehandling?

Stigende: 79 %
Faldende: 7 %
Det samme: 14 %             

Hvad mener du om ventetiderne for byggesagsbehandling på din arbejdsplads?

For lange: 77 %
Tilpas: 20 %
For korte: 2 %
Ved ikke: 1 %               

66 % mener, at løsningen for at få kortere ventetider er at ansætte flere byggesagsbehandlere.

Hvordan har udviklingen i dit arbejde været de seneste to år?

Har mere travlt: 94 %
Har mindre travlt: 0 %
Det samme: 4 %
Ved ikke: 2 %               

Synes du, du har tid til at udføre dit arbejde tilfredsstillende?

Ja: 26 %
Nej: 70 %
Ved ikke: 4 %               

Kilde: Undersøgelsen blandt TL’s byggesagsbehandlere er gennemført i august 2021. 86 byggesagsbehandlere har besvaret undersøgelsen.