IMG 8681

Christoffer skubber Holbæk i grøn retning

Grøn omstilling Et gigantisk varmepumpe-projekt skal næsten halvere Holbæk Kommunes CO2-udslip – og spare kommunen for 1,5-2 mio. kr. Midt i projektet står energiteknolog Christoffer Larsen.

Han fulgte med i byrådsmødet fra computeren derhjemme. Punkt 266 på dagsordenen tog kun lidt over 5 minutter, men forud for afstemningen i Holbæk Byråd lå to års arbejde for energiteknolog Christoffer Larsen.

Derfor var han mildest talt spændt på, om politikerne godkendte indstillingen. Det gjorde de.

”Det var en kæmpe sejr. Specielt når man energi-nørder som jeg,” siger Christoffer Larsen.

I to år op til byrådsmødet havde energiteknologen arbejdet hen imod at få godkendt et projekt, der skal omstille store dele af Holbæk Kommunes energiforbrug til grøn energi.

Kort sagt vil aftalen – eller nærvarmestrategien, som den kaldes – frem mod 2025 sikre opsætning af varmepumper på 145 kommunale bygninger. Og dermed udfase brugen af gas til fordel for vedvarende energikilder.

”Holbæk er en gas-kommune. Lige nu kommer ca. 50 % af kommunens CO2-udledning fra gas, og derfor skulle vi gå fra gas til grønnere løsninger. Vi lagde hovedet i blød og tænkte over, hvordan vi skulle gribe det an. Men hvis man vil den grønne omstilling, så skal der bruges anderledes metoder,” siger Christoffer Larsen.

Og det er endt med det største projekt med varmepumper i Danmark. En af Christoffer Larsens kolleger lavede de første test af varmepumper tilbage i 2018, og efter et overstået praktikforløb i kommunen i foråret 2020 blev der oprettet en stilling til Christoffer Larsen, og siden da har han arbejdet på projektet.

”Vi har løbende været 2-3 personer på projektet, og jeg har stået for alt det tekniske. Jeg har brugt en del tid på at lave indstillingen til politikerne i byrådet. Det var svært at få godkendt, fordi politikerne skulle forstå tilgangen – og hvad projektet drejer sig om,” siger han.

”Projektet er meget teknisk, og det kan være svært at få politikerne til at forstå, hvad det drejer sig om. For når jeg skriver noget ned på et stykke papir, så er det ofte meget teknisk, og det er ikke så let at forstå, så jeg var nødt til at forklare det, så politikerne kunne forstå det. Eksempelvis ved at beskrive, at vi ikke behøver grave fortove op for at gennemføre projektet”.

Knap to års arbejde kulminerede således for Christoffer til byrådsmødet, hvor det blev et stort ja til at igangsætte projektet. Og dermed vil Holbæk Kommune, sammen med private firmaer, frem mod 2025 opsætte varmepumper på 145 kommunale bygninger.

Kommune vil desuden købe energien af private virksomheder. Dermed skal de ikke stå for drift, vedligehold og indkøb af varmepumperne. Udregningerne viser, at når projektet er fuldt indfaset, vil kommunen spare 1,5-2 mio. kr. om året – og lige så vigtigt vil det nedsætte kommunens CO2-udledning med 3.000-3.500 tons om året. Det svarer til 40-45 % af kommunens samlede udslip.

”Andre kommuner kigger på os lige nu. Vi er langt foran andre på det her område,” siger han.

Håbet i Holbæk er, at projektet er sendt i udbud inden sommer og igangsat til efteråret.

Fakta om nærvarme-strategien

Holbæk Kommune har vedtaget en nærvarmestrategi, der skal sikre en markant grønnere retning for kommunen. Princippet er, at varmepumpeteknologi afløser gas – og kommunen køber varme af leverandør, der har ansvar for finansiering, installation, drift og service.

Strategien forventes at give CO2-reduktion på 3.000-3.500 tons om året. Det svarer til 40-45 pct. af kommunens samlede CO2-udslip i dag.

Fuldt indfaset i 2025 forventes konverteringen at medfører en besparelse på 1,5-2 mio. kr. årligt.