Penge1305

Corona: Oversigt over hjælpepakker

TL Nyt Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker, som skal hjælpe danske lønmodtagere, selvstændige, ledige og virksomheder igennem corona-krisen. Her får du et overblik over hjælpepakkerne.

10. marts
Hjælp til arrangører
Arrangører kan få økonomisk kompensation, hvis de i marts måned har aflyst eller udskudt arrangementer med over 1.000 deltagere og arrangementer med under 1.000 deltagere, som er målrettet særlige risikogrupper. Hjælpepakken understøtter også virksomhedernes likviditet ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat.

Corona-virus: Regeringen iværksætter en række initiativer som hjælp for dansk økonomi

12. marts
Hjælp til virksomheder
Regeringen frigiver ”den kontracykliske kapitalbuffer”. Det betyder, at bankerne og pengeinstitutterne får større mulighed for at låne penge til virksomheder.

Regeringen giver statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån til virksomheder, der er ramt af corona-krisen.

Arbejdsgivere får refusion af sygedagpenge fra første dag en medarbejder er syg.

Virksomheder får mulighed for at sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, samtidig med at medarbejderne kan få supplerende dagpenge.

Nye initiativer til at holde hånden under danske arbejdspladser

15. marts
Hjælpepakke til lønmodtagere
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensation til privatansatte lønmodtagere, der ellers stod til at miste deres job på grund af COVID-19.

Aftalen omfatter private virksomheder, der står overfor at skulle fyre mindst 30 procent eller mere end 50 ansatte.

Virksomheden kan få delvis lønkompensation fra staten, hvis den beholder medarbejderne.
Ordningen gælder fra 9. marts og frem til 9. juni.

Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere

Faktaark: Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere

Vejledning i trepartsaftalen om lønkompensation: Få svar på hvem der er omfattet af aftalen

17. marts
Hjælpepakke til små- og mellemstore virksomheder
Små og mellemstore virksomheder kan udskyde deres betaling af moms. Desuden udskydes betalingen af B-skat, som mange mindre virksomheder bruger.

Små og mellemstore virksomheder får en markant forbedring af deres likviditet

19. marts
Hjælpepakke til virksomheder, ledige og studerende
Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om, at dagpenge- og sygedagpengemodtagere får lempeligere vilkår i en midlertidige periode.

Desuden giver man:

• Kompensationsordning for selvstændige.
• Kompensation for virksomhedernes faste udgifter.
• Øget adgang til eksportkredit.
• Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger.
• Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne.
• Statslig garanti til Rejsegarantifonden.
• Øgede lånemulighede for elever og studerende.

Regeringen og alle Folketingets partier er enige om omfattende hjælpepakke til dansk økonomi