Tek0321 1305X675px 4
Coronarefleksioner: Så mange var ledige i perioden 2020 til 2021

Historisk jobturbolens

Tema: Coronarefleksioner Det første år med corona har vendt op og ned på mange TL-medlemmers jobsituation. Ikke siden finanskrisen er så mange blevet ledige på så kort tid, men mange kom i job igen med rekordfart.

Et år med coronapandemi, nedlukninger og økonomisk krise på mange virksomheder kostede et stort antal TL-medlemmer deres job. Der var også ekstraordinært mange afmeldinger fra ledighed. Jobomsætningen har været hidtil uset høj, forklarer chef for TL’s A-kasse, Lone Varslev Pedersen.

”Det første år med corona steg ledigheden blandt TL’s medlemmer med 35 %. Det var meget markant. Men det blev også et år med en hidtil uset stigning i antal medlemmer, som blev afmeldt fra ledighed. Jobomsætningen har været historisk høj.”

Kun byggeriet gik fri

Ledigheden toppede i 2. kvartal 2020 med 1.940 fuldtidsledige – et antal, som holdt sig på næsten samme høje niveau i 3. kvartal, men som så begyndte at falde markant i 4. kvartal 2020. I 1. kvartal 2021 var ledigheden 1.823 fuldtidsledige.

Den turbulente udvikling ramte alle brancher i TL på nær ansatte i byggeriet – der som eneste branche har oplevet lav ledighed i det første år med corona.

”I alle TL-brancher på nær byggeriet indebar pandemien hårde tider. Ledigheden steg markant - også i de brancher, hvor vi ellers ikke normalt oplever særlig stor ledighed,” siger Lone Varslev Pedersen.

Højst ledighed udløste coronaen blandt TL’s designere og teaterteknikere – brancher, hvor ledigheden også uden corona er højere end blandt TL’s medlemmer generelt, og i år 1 med corona steg ledigheden for de to grupper markant: Næsten hver fjerde designer (23,7%) i TL’s a-kasse var ledig i 2. kvartal 2020. Det samme var næsten hver fjerde (19,8%) teatertekniker.

Produktionsteknologer ramt

Som noget nyt sås i corona-året 2020 også en markant forøget ledighed blandt produktionsteknologer, forklarer a-kassechefen:

”Produktionsteknologer har hidtil altid været hurtige til at finde job og at blive i job, men nogle måneder inde i pandemien begyndte konsekvenserne for alvor at ramme mange af de virksomheder, der har produktionsteknologer ansat, og det sås tydeligt i form af forøget ledighed.”

I 3. kvartal 2020 var næsten hver tiende ledig i gruppen af maskinteknikere, produktionsteknikere og produktionsteknologer. Til gengæld vendte denne dystre tendens igen på få måneder.

”Allerede ved udgangen af 2020 havde det rettet sig igen for mange produktionsteknologer, der som samlet gruppe allerede ved indgangen til 2021 var godt i gang igen i nye job igen. Og der er virkelig mange jobopslag, så mange, at der ikke er ledige medlemmer til at besætte dem,” forklarer Lone Varslev Pedersen.

Flere i job og uddannelse

Ledigheden blandt TL’s medlemmer er nu langsomt men signifikant på vej ned. Faldet i ledighed sker i takt med, at Danmark og verden åbner igen. Men TL’s medlemmer har også selv stor andel i den positive udvikling ved at være rigtig gode til at søge job – også uden for egen branche. Det er dokumenteret i blandt andet benchmark-undersøgelser fra STAR, forklarer Lone Varslev Pedersen.

Samtidig har der under corona været en markant stigning i antallet af især ældre ledige, som har valgt at benytte ledigheden til at opkvalificere sig, oplyser Irene Falkenberg Baltzer, teamleder i TL’s a-kasse:

”Der har været en betydelig stigning i antallet af ledige medlemmer, som har benyttet en ledighedsperiode under coronaen til at tage seks ugers jobrettet uddannelse. Især kurser i økonomi og projektledelse har været søgt og den udvikling er ny og meget positiv.”