Tek0321 1305X675px 2
Den historiske udhuling af dagpengesystemet skaber et stadig større gab mellem en ­gennemsnitlig lønindkomst og dagpengesatsen.

Dagpengene udhules år efter år: "Det er dødurimeligt"

Dagpenge Frygten for at stå uden indtægt er en sten i skoen på vores trygheds­følelse. En følelse, der ellers er afgørende vigtig for vores trivsel. Derfor må og skal udhulingen af dagpengene stoppes, mener ekspert.

Følelsen af økonomisk tryghed. At vide, at regningerne betales til tiden, at der går penge ind på opsparingen, og at det i det store hele løber meget godt rundt.

Det er en rar følelse, som der desværre ikke skal så meget til at udfordre. Det kræver bare, at vi mister vores arbejde og dermed også vores ­indtægtskilde.

I det lys er dagpenge et trygt sikkerhedsnet. Sådan da.

Den historiske udhuling af dagpengesystemet skaber nemlig et stadig større gab mellem en ­gennemsnitlig lønindkomst og dagpengesatsen, der i dag dækker under halvdelen af en gennemsnitlig indkomst blandt medlemmer af Teknisk Landsforbund.

Det sætter trygheden under et gevaldigt pres. Sådan lyder det fra ekspert i stress, trivsel og arbejdsglæde, Thomas Milsted, der kobler pro­blemet sammen med et andet stort problem i relation til vores arbejdsliv. Stress.

“Trygheden i vores ansættelser er en afgørende vigtig ramme for os. For tryghed og stress hænger sammen. Går vi rundt og frygter at miste vores indtægtskilde, så giver det en følelse af manglende kontrol, hvilket udløser stressresponser i os. Det er ikke sundt,” siger han.

En farlig cocktail

Thomas Milsted påpeger, at de seneste års udvikling i retningen af mere løse ansættelsesformer og generelt set kortere opsigelsesvarsler yderligere har sat en streg under dagpengenes betydning.

“Man har, ved at forringe dagpengene, fjernet det økonomiske fundament, men bibeholdt at ­ar­bejdsgiverne kan hyre og fyre, som det passer dem. Det giver en skævvridning i den danske model, og det er dødurimeligt,” siger Thomas Milsted.

Det er derfor, mener han, bekymrende, at ud­hulingen af dagpengene ikke har fået en ende. Frygt og utryghed er en farlig cocktail, slår han fast.

“Netop tryghed på arbejdet har altid været på dagsordenen, når det gælder arbejdsmiljø. Det er en faktor, der betyder voldsomt meget i forhold til stress. Der er det helt afgørende,” siger han.

En skidt kultur

Går man tilbage til 1995, kunne en tekniker få dækket 60 procent af sin løn under ledighed. Det tal er i dag omkring 45 procent. Ifølge for­bundsformand for Teknisk Landsforbund, Jannik Frank Petersen, er den forringelse ikke acceptabel.

“Når vi har så korte opsigelsesvarsler, som vi har i Danmark, så er det helt nødvendigt med et trygt sikkerhedsnet, der griber én, når man ­rammes af ledighed. Og 45 procent er ikke et trygt sikkerhedsnet,” siger han.

Jannik Frank Petersen mener, at det er med til at skævvride arbejdsmarkedet, fordi vi agerer anderledes, når vi er utrygge.

“Det er med til at skabe en kultur, hvor man er tilbøjelig til at finde sig i mere, fordi man ikke vil risikere at miste jobbet, simpelthen fordi dag­pengene ikke slår til. Derfor venter man måske med at sige fra over for ting som for eksempel et dårligt arbejdsmiljø. Det er skidt.”

Den bekymring deler Thomas Milsted. Og det gør det så meget desto mere paradoksalt, at man politisk ikke har sat en prop i forringelserne for længst, slår han fast.

“Det har altid været grundlæggende for den danske model, at vi har et sikkerhedsnet. Men vi bevæger os jo stille og roligt hen mod noget, der er ringere for ­samfundet. Det er jo helt forkert. Vi bør altid gå efter for­bedringer,” siger Thomas Milsted.

Sådan ser udviklingen ud

  • I 1995 dækkede dagpengesatsen i gennemsnit 60 procent af en teknikers løn, der på det tidspunkt lå på 25.141 kroner i gennemsnit.
  • I 2015 dækkede dagpengesatsen i gennemsnit 50 procent af en teknikeres løn. Her var gennemsnitslønnen på 37.149 kroner.
  • Kigger man frem mod 2025, så forventes tallet at være faldet til 45 procent.

Dagpenge under pres

De seneste 25 år har politikerne forringet dagpengene i flere omgange. Dagpengenes værdi i forhold til lønningerne - også kaldet kompensationsgraden - er blevet ringere, fordi dagpengene bliver reguleret mindre end den generelle lønudvikling, og perioden, du kan modtage dagpenge, er blevet forkortet, så den nu er på to år.

Thomas Milsted er ekspert i stress, trivsel og arbejdsglæde. Foruden at undervise og rådgive er han også forfatter og foredragsholder.

Hvad er dagpenge?

I Danmark kan man modtage dagpenge i stedet for løn, hvis man pludselig ikke længere er i beskæftigelse – for eksempel fordi man bliver arbejdsløs, sygemeldt eller gravid. Men dagpenge er ikke for alle. Man skal være medlem af en a-kasse for at være berettiget til pengene, ligesom at man skal opfylde en række krav. Er man berettiget, så kan man som udgangspunkt modtage dagpenge i en periode på maksimum 2 år. i 2021 er dagpengesatsen 19.322 kroner pr. måned for en fuldtidsforsikret. Der gælder andre regler for visse grupper – blandt andet nyuddannede og unge under 25 år.

Ledighed i tal

Det er ikke kun forbeholdt de få at komme i tæt berøring med dagpengesystemet. Det sker hvert år for en andel af TL’s medlemmer. I 2020 var det 17,1 procent af medlemmerne af Teknisk Landsforbund og Teknikernes A-kasse, der i løbet af
året var på dagpenge. Det er en stigning fra 2017, hvor tallet var 14,3 procent.

Det vil TL

Det er Teknisk Landsforbunds ønske, at forringelserne af dagpengesystemet bliver stoppet, og at udhulingen ­vendes om. Konkret betyder det, at det er ­forbundets ønske, at dagpenge­satsen reguleres, sådan at den stiger proportionelt med den generelle løn- og prisudvikling i samfundet. Argumentet er, at ydelsen på den måde vil følge ­tendensen i samfundet i modsætning til i dag, hvor den går den modsatte vej - tilbage. Styrkelsen af dagpenge­systemet er en del af Teknisk Landsforbunds ­politiske mærkesager for 2020-2023.