Lone Engberg Thomsen_5.jpg

Dagpengetæsk

Debatindlæg Debatindlæg bragt i Politiken 13. august 2018

I 1995 fik en ledig tekniker netto 60 procent af sin løn i dagpenge, hvis hun blev ledig.

I 2015 var tallet 50 procent, og i 2025 vil tallet være helt nede på 45 procent.

Andre a-kasser kan melde om lignende deroute.

Det er ikke bare uacceptabelt.

Det truer sammenhængskraften i den danske model.

I mere end 100 år har vi danskere sammen bygget et velfærdssystem op, hvor vi tager hånd om de ledige, mens de er på jagt efter et nyt job.

Vi har accepteret korte opsigelsesvarsler, så virksomheder nemt kan omstille sig.

Vi har været enige om at minimere bureaukratiet, så opsigelser ikke trækkes i langdrag.

Og vi har støttet – og støtter fortsat - et fleksibelt arbejdsmarked, for det øger mobiliteten, og det kommer alle til gode.

Men vi har gjort det ud fra den forudsætning, at der også er et sikkerhedsnet for dem, der forskyldt eller uforskyldt bliver ledige.

En høj tilslutning til dagpengesystemet er en forudsætning for et fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked, som både lønmodtagere, arbejdsgivere og staten høster gevinsten af.

Hvis ikke vi stopper udhulingen af dagpengene, risikerer vi at sætte det hele over styr.