Pyramindet
Byggeriets materialepyramide gør det muligt at sammenligne f.eks. CO2-aftryk ­mellem forskellige kate­gorier af materialer eller mellem materialetyper.

Dansk beton, stål og tegl er grønnere

Byggeri Rambøll har anbragt specifikke danske produktdata om beton, tegl, stål og isolering i LCA-analyse, og det afslører at materialernes klimabelastning er lavere end ved tidligere anvendte data.

Træ er det byggemateriale, som har det bedste miljøaftryk. Det gælder stadig, men de traditionelle byggematerialer, som tegl og beton, stål og isolering klarer sig bedre, hvis man måler dem på de specifikke produkter, som produceres af danske materialeleverandører.

Normalt laver man den slags vurderinger ud fra såkaldte generiske date, som kan stamme fra f.eks. ældre tysk murstensbyggeri og lignende data. Men anvender man i stedet data om dansk beton, danske tegl og danske isoleringsmaterialer, så kommer regnskabet til at se bedre ud, konkluderer ingeniørfirmaet Rambøll i en ny analyse.

De danske produkter har nemlig gennemgået en grøn innovation og er mere grønne end de materialer, der sædvanligvis danner grundlag for den slags analyser.

“Det ser ud til, at arbejdet med at forbedre de danske produkters miljøaftryk giver bonus,” siger udviklingskonsulent Michael H. Nielsen til Teknikeren. Han har som direktør i Dansk Byggeri i mere end 25 år skubbet på byggeriets virksomheder i forhold til især den grønne dagsorden.

Det er Rambøll, der har stået for dokumentationen, som ifølge de danske producenter giver et mere retvisende billede af de tunge byggematerialers potentielle miljøpåvirkning og ressourceforbrug.

Rambølls kunststykke er at udskifte data om klimapåvirkning i rapporten “CO2-besparelser ved træbyggeri” fra juni 2020 med de nyeste danske produktdata i tre forskellige cases – enfamiliehus, rækkehus og etagebolig. Resultatet er en reduktion af klimapåvirkningen på henholdsvis 30%, 24% og 14% i forhold til generiske data.

“Vi har fået et mere fair beslutningsgrundlag. Men her stopper det ikke. Det er nød­vendigt hele tiden at forbedre sit miljø­aftryk, hvis de tunge materialer skal holde trit med de materialer, der fra naturens hånd har de bedste miljøaftryk,” fastslår Michael H. Nielsen.