ELTRONIC FUEL 2001 1K
Skibsmotoren skal testes på et demonstrationsanlæg i København, og det bliver den første afprøvning af ammoniak som brændsel på dansk jord.

Dansk skibsmotor skal sejle på grøn ammoniak

Teknik Danskudviklet ammoniakmotor skal bevise, at gassen kan bruges som et grønt alternativ til olie i shippingbranchen.

Skibsfarten tørster efter nye brændstoffer, der kan skære ned på CO2-udslippet fra store containerskibe på verdenshavene.

Det danske projekt AEngine vil derfor udvikle en ny skibsmotor, der bruger luftarten ammoniak som erstatning for olie som brændstof.

"Der er enormt stor interesse for ammoniak i skibsbranchen som alternativ til fossile brændstoffer, men man har manglet teknologien til det," siger Louise Andreasen, direktør i Eltronic Fueltech.

Virksomheden står for udviklingen af et forsyningssystem, der fører ammoniak fra tanken hen til motoren og deltager i projektet sammen med DTU, MAN Energy Solutions og DNV-GL.

Motor klar i 2024

I dag fremstilles ammoniak industrielt og primært til kunstgødning. Den klimamæssige fordel ved ammoniak (NH3) er, at det frigiver store mængder energi under forbrænding, men ikke udleder CO2, da der ikke indgår carbon i molekylet.

Ved at bruge overskudsstrøm fra f.eks. vindmøller kan produktionen af ammoniak foregå klimavenligt, også kendt som Power-to-X. En af udfordringerne ved ammoniak er, at det er mere giftigt og aggressivt i form af korrosion end eksisterende alternativer som naturgas, methanol eller petroleumsgasser.

 "Vi skal sørge for, at det både er sikkert for mennesker og vedligeholdelsesvenligt at bruge ammoniak som brændstof i skibsmotorer. Men det er vi sikre på, at vi kan løse," siger Louise Andreasen.

Ammoniakmotoren skal være klar i 2024 og skal efter planen også kunne monteres på eksisterende skibe. Shipping står for op mod 3% af det globale CO2-udslip på verdensplan, og branchen har et mål om at halvere udledningen inden 2050.