Skaldyrsklaekkeri1305
Det nye klækkeri ligger i tilknytning til det eksisterende skaldyrcenter, hvor hovedbygningen er formet som en muslingeskal.

Danske skaldyr får nyt klækkeri i luksusklassen

Byggeri På en halvø i Nykøbing Mors ligger Danmarks eneste skaldyrsklækkeri. Her opdrætter Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua, østers og forsker bredt i skaldyr fra Limfjorden. Netop nu er et nyt og større klækkeri undervejs – og det er godt nyt for livet i fjorden.

Østersklækkeri, hummerklækkeri og forskningslaboratorium. Det er nogle af de faciliteter, som Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua, kan tage i brug, når et nyt klækkeri står klar i 2021.

Det nye skaldyrsklækkeri er både større og bedre indrettet end det nuværende klækkeri. Men set med en teknikers øjne er det især det nye vandsystem, der skiller sig ud, siger akvakulturtekniker Pascal Barreau fra Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua.

”Det kræver helt optimale forhold at opdrætte skaldyr, f.eks. trives østersyngel bedst ved 20 grader varmt vand, og fordi vi får vandet direkte fra Limfjorden, er det vigtigt, at vi selv kan styre vandtemperaturen året rundt.”

Stål af højeste korrosionsklasse
Det nye klækkeri bliver forsynet med vand via naboens brønd, muslingeproducenten Vilsund Blue A/S.

Inden vandet ender i klækkeriets kar, har det været igennem en grundig filtreringsproces, der begynder i en sedimentationstank og slutter med et patronfiltersystem.

”Processen sikrer, at vi ikke får skidt og møg som f.eks. mudderpartikler, larver og parasitter ind i klækkeriet,” siger Pascal Barreau og tilføjer, at det nye vandsystem vil kunne udskifte op til 12 m3 vand i timen.

Den høje luftfugtighed i klækkeriet, og saltvandsindholdet i luften omkring bygningen, giver et udfordrende indeklima i bygningen. Det stiller særlige krav til byggematerialerne, fortæller Jesper Bredkær-Sørensen, som er
projektchef hos Rambøll.

”Det betyder f.eks., at vi har valgt en stålkonstruktion af den højeste korrosionsklasse, som vi kender det fra eksempelvis svømmehaller, og vi har også valgt ventilationskanaler af plast, frem for stål.”

Vandsystem sikrer sundt havmiljø
Ifølge Jesper Bredkær-Sørensen har Rambøll trukket på forskellige specialister i huset til projektet.

”Bygningen i sig selv er ikke specielt kompliceret. Det er funktionerne i klækkeriet, som vi har brugt tid på. F.eks. er det kolleger med kompetencer inden for fjernvarmeværker, som har udviklet systemet, der kan temperere vandet.”

Akvakulturtekniker Pascal Barreau forklarer, at vandtemperaturen både skal kunne styres, når det bliver pumpet ind i klækkeriet, ligesom det også skal kunne styres, når det igen skal ledes ud i Limfjorden.

”Det kan påvirke havvandet negativt, hvis man f.eks. leder for varmt vand ud i fjorden om vinteren, og det er vi jo ikke interesserede i.”

Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua

 • Forsknings- og formidlingsinstitution, der bl.a. arbejder med
  at sikre bestanden af den europæiske fladøsters, der er truet af stillehavsøstersen, som er en invasiv art.
 • Forsker blandt andet i bæredygtigt skaldyrsfiskeri og -opdræt samt fjordøkologi.
 • Ligger i Nykøbing Mors.

Det nye klækkeri

 • Klækkerihal: 771 m2
 • Totalrådgiver: Rambøll
 • Bygherre: DTU
 • Hovedentreprenør: Skibbild Entreprise A/S
 • Hovedbudget: 30 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. er afsat til byggeriet og 10 mio. kr. til procesanlægget.

Pascal Barreau

 • 45 år, bor i Thise.
 • Ansat hos Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua, siden 2008.
 • Uddannet akvakulturtekniker hos LEGTA Quimper Bréhoulou, 1994 (toårig fransk uddannelse). Den uddannelse, der kommer tættest på herhjemme er fiskeriteknolog.