rasmus_03.jpg
Rasmus Vind Ludvigsen er ekstern konsulent hos TL, og hjælper ledige via Trainee-ordningen, der er et tilbud til ledige nyuddannede med en videregående uddannelse.

”De aner ikke, hvor dygtige de er”

Tema: Trainee Ledigheden er høj i TL’s kreative brancher. Men det problem kan en trainee-ordning måske være med til at løse.

I maj 2018 var ledigheden blandt TL’s designere og kunsthåndværkere 21,4 procent.

”Mange designere står i den samme kø. De vil gerne ind hos de samme kendte designere. Men hvis de gentænker deres faglighed, åbner der sig en masse muligheder. Det forsøger vi at hjælpe dem med via TL’s trainee-ordning,” siger Rasmus Vind Ludvigsen, der er ekstern konsulent hos TL.

Trainee-ordningen er et tilbud til ledige nyuddannede med en videregående uddannelse. Ikke kun designere. Ordningen har eksisteret i flere år, men er blevet redefineret i slutningen 2017. Den består af et forberedelsesforløb på seks uger efterfulgt af fire til otte uger hos en virksomhed.

”Under forberedelsen forsøger vi at skærpe deres faglighed, så de nærmer sig arbejdsmarkedet. Der er mange virksomheder, der gerne vil tage trainees ind. Det kræver blot, at man også er villig til at se bredt på sin faglige og geografiske mobilitet,” fortæller Rasmus Vind Ludvigsen.

Mobilitet er vigtigt

Han lægger vægt på, at deltagerne skal være villige til at flytte sig.

”Mobilitet er vigtigt. Det gælder både geografisk, fagligt og socialt. Mange færdes i de samme kredse af ligesindede. Men det svarer til en taxachauffør, som kører ud til taxacentralen for at få nye kunder. Kunderne er ikke ude på taxacentralen. De er inde ved banegården, hvor de står med deres store kufferter og gerne vil køres hjem.”

For at finde vej til kunderne skal trainee-aspiranterne skærpe definitionen af deres egen faglighed og blive skarpe på, hvad de kan tilbyde en virksomhed.

”Vi hjælper dem med at definere, hvad de er gode til. Det her kan jeg! Mange er i tvivl om, hvad de egentlig kan bruge deres uddannelse til. Men de har store latente styrker. De skal bare flyttes lidt. De aner ikke, hvor dygtige de er.”

Professionelt netværk

TL har kontakt til mange virksomheder, organisationer og kontorfællesskaber.

”Vi har et stort netværk, som vi trækker på, når vi skal finde trainee-pladser. Men vi lærer også dimittenderne, hvordan de selv bliver bedre til at netværke,” fortæller Rasmus Vind Ludvigsen.

Han skelner mellem privat netværk – dem man er på fornavn med. Og professionelt netværk – kunder, slutbrugere og leverandører. Især det professionelle netværk er vigtigt.

”Det kræver mod at netværke. Og det kræver mod at definere sin faglighed.

Men mod er en muskel, som kan trænes. Jeg kan ikke give dig dine muskler. Dem skal du selv træne.”

Til gengæld er belønningen stor, hvis man har modet til at komme ud af sin comfortzone.

”Som nyuddannet er man fanget i en Catch 22. For at få et arbejde skal man have erfaring. Og for at få erfaring er man nødt til at have et arbejde. Vi hjælper med at bryde den onde cirkel. Vi giver et tilbud, men man skal selv tage ansvar for det. Til gengæld er der masser af muligheder for det gode liv, når først man er villig til at sætte sin faglighed i spil.”

Traineeordningen

  • Formålet er at bringe ledige dimittender med en videregående uddannelse tættere på arbejdsmarkedet.
  • TL tilbyder ordningen både øst og vest for Storebælt. Ordningen er finansieret over Finansloven via LO.
  • 64 medlemmer har været igennem et traineeforløb i 2018, og et tilsvarende antal har deltaget i 2017.
  • Medlemmer, som er i målgruppen modtager invitation fra TL via mail.
  • TL optager deltager i et traineeforløb indtil udgangen af 2018

Workshops

Hvert trainee-forløb består bl.a. af tre workshops, som varer en dag. De tre workshops sætter fokus på disse emner:

  1. Skærper din faglige profil.
  2. Gør dig mere mobil - socialt, fagligt og geografisk.
  3. Gør dig bedre til at netværke.

Hver 6. uge starter forløbet forfra. Hvis ikke man har fundet en traineeplads, må man gerne fortsætte i forløbet.

Kontorfællesskab

Dimittenderne i trainee-ordningen får tilbudt en kontorplads, hvor de kan sparre med TL’s konsulenter i hhv. Aarhus og København.