OK20 1305

De ti vigtigste punkter i industriforliget

TL Nyt Se de ti vigtigste punkter i industriforliget 2020, som får særlig betydning for dig.

Det samlede forlig mellem CO-I og DIO1 består af 47 Protokollater.

Vil du vil vide alt om forliget, og hvad det betyder for dig, så kan du læse protokollaterne her.

I det følgende præsenteres de punkter, som vil have særlig betydning i din hverdag:

  1. Fritvalgslønkontoen vokser med 1% per år i overenskomstperioden og ender således på 7%. Væksten vil sikre, at alle får en lønfremgang på minimum 3% i perioden.
    [protokollat 47]

  2. Forældres ret til fri på barnets anden hele sygedag samt ret til fri til lægebesøg med barnet. Friheden er ulønnet, men kan betales med penge fra fritvalgslønkontoen.
    [protokollat 37]

  3. Den øremærkede forældreorlov til fædre stiger fra 5 til 8 uger. Orloven er med fuld løn og kommer ud over de 2 ugers fædreorlov i forbindelse med barnets fødsel.
    [protokollat 39]

  4. Der sker ændring i medarbejderes mulighed for op til 5 ugers uddannelse ved opsigelse grundet virksomhedens forhold. Forudsat at Folketinget siger ja, vil det på visse betingelser også blive muligt at afvikle uddannelsen efter fratrædelsesdatoen.
    [protokollat 25]

  5. Den 1. maj 2020 tildeles alle 6,67 feriefridage. Fra 2021 tildeles de 5 årlige feriefridage den første dag i ferieåret - 1. september. De kan holdes frem til 31. december året efter. 
    [protokollat 38]

  6. Lønmodtagere, der fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen, kan vælge imellem at få pensionsbidraget indbetalt til pensionsordningen eller få det udbetalt.
    [protokollat 21]

  7. Mulighed for aftalt uddannelse gøres permanent.
    [protokollat 11]

  8. Elever ned til 18 år får ret til pension.
    [protokollat 26]

  9. Arbejdsmiljørepræsentanter får bedre uddannelsesrettigheder samt adgang til IT-faciliteter – på lige fod med tillidsrepræsentanter.
    [Protokollat 28&29]

  10. Medarbejderne inddrages i virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling blandt andet gennem samarbejdsudvalget.
    [protokollat 10]


Hvis du vil kende de præcise betingelser for de nye rettigheder og pligter, så læs protokollatet.

Nummeret på protokollatet står bag hvert punkt.

Læs også: Forlig om nye overenskomster på industriens område

Følg med i overenskomstforhandlingerne på okfakta.dk og på tl.dk/ok20.