Dem kan du stemme på til regionsvalget

TL-regioner Se, hvem der stiller op som formand og næstformand på generalforsamlingen i din nye TL-region.

Det bliver kampvalg om posterne i de nye TL-regioner.

Mandag den 30. november afholdes stiftende generalforsamlinger i de nye regioner, og der bliver det afgjort, hvem der skal være formænd og næstformænd.

Den nye politiske struktur med regioner i stedet for afdelinger blev vedtaget på kongressen i oktober. Den betyder, at TL fra 1. januar 2021 vil bestå af fem regioner med en fuldtidsansat formand samt en ulønnet næstformand og bestyrelse.

Formænd og næstformænd fra regionerne udgør sammen med forbundsformanden TL’s hovedbestyrelse.

Fristen for at stille op som formand og næstformand udløb mandag 16. november 2020. Bestyrelsesmedlemmer og delegerede kan stille op helt frem til generalforsamlingen afholdes.

Delegerede vælges i tilfælde af, at der afholdes kongres inden de næste ordinære generalforsamlinger i regionerne i marts 2021.

De stiller op

TL Midtjylland
Formand (valgt indtil 2023):

Næstformand (valgt indtil 2022):

TL Syddanmark
Formand (valgt indtil 2023):

Næstformand (valgt indtil 2022):

TL Sjælland
Formand (valgt indtil 2022):

Næstformand (valgt indtil 2023):

TL Hovedstaden og Bornholm
Formand (valgt indtil 2023):

Næstformand (valgt indtil 2022):

TL Nordjylland
På grund af nedlukningen i Nordjylland blev generalforsamlingen først udskudt og er nu indkaldt til den 17. december 2020.

Valg i TL’s nye regioner

  • På kongressen den 24. oktober 2020 blev der vedtaget en ny politisk struktur for TL.
  • Det betyder, at de ni nuværende lokalafdelinger bliver nedlagt 31. december 2020. I stedet vil der pr. 1. januar 2021 blive oprettet fem regioner.
  • I hver af regionerne skal der vælges en regionsformand, næstformand, bestyrelse og delegerede.
  • Valgene finder sted 30. november 2020. Dog ikke i TL Nordjylland, der grundet corona har måtte udskyde til den 17. december 2020.

Tilmeld dig generalforsamlingen

De fem TL-regioner

De fem regioner i TL følger den geografiske struktur for de fem danske regioner.

TL-regionerne hedder:

  • TL Nordjylland
  • TL Midtjylland
  • TL Syddanmark
  • TL Sjælland
  • TL Hovedstaden og Bornholm