ErlingNissen1305.jpg
Erling Nissen arbejder med at mindske vand­tab fra for­synings­ledninger. Ældre PVC- og eternitrør giver med tiden utætheder, og derfor bruges i dag PE-rør, som her er ved at blive svejset sammen.

“Der sker nogle ting med vores planet, som man skal tage alvorligt”

Teknik Byggetekniker Erling Nissen jonglerer med GIS-data, der skal mindske vandspild hos VandCenter Syd i Odense.

Lummervarm sommerluft omkring de 30 °C får sveden til at pible frem denne augustdag på Lindvedvej i det sydlige Odense.

Der er gravet et hul langs asfalten, og cirka 50 meter længere henne ad vejen står en blå container iført Vandcenter Syds logo. Herinde er arbejdstemperaturen dog noget højere – cirka 243 °C – når de nye 160 mm PE-rør til vandforsyningsnettet svejses sammen.

Proceskonsulent Erling Nissen ser på, mens sammensmeltningen og hærdningen af et stykke vandrør færdiggøres, før næste stykke rulles på plads, og processen gentager sig.

“Vi har cirka 11.000 kilometer forsyningsledninger, så der er lidt at holde styr på. I dag lægger vi stort set kun PE-rør ud,” forklarer han, da vi lidt senere lægger vejen forbi kontoret hos VandCenter Syd i det centrale Odense.

Fokus er på vandspild
Det er egentlig her i de gamle bygninger tilhørende landets ældste vandværk – det er fra 1853 – at 62-årige Erling Nissen har sin daglige gang og arbejder med GIS-data (Geografisk Informationssystem).
Erling Nissen åbner et par vinduer for at få udskiftet lidt af den tunge luft i lokalet.

“Vores primære opgave er jo at levere rent drikkevand og aflede regn og spildevand, men vi gør meget for at begrænse vores vandtab, og det er specielt det, jeg har arbejdet med,” siger han.

Erling Nissen blev uddannet byggetekniker i 1978 og har arbejdet med forsyning stort set lige siden. Da han blev ansat i 1987, var VandCenter Syd stadig en del af kommunen og endnu ikke skilt ud i sit eget aktieselskab. 

Erling Nissen · 62 år

  • Proceskonsulent hos VandCenter Syd
  • Uddannet Byggetekniker
  • Bor i Odense

VandCenter Syd

  • Omsætning på 501 mio. kr. i 2018.
  • 190 medarbejdere.
  • Miljømål: Støtter op om FN's Verdensmål, 
    bl.a. mål om ansvarligt forbrug.
  • Fokus på at mindske vandspild fra lækager.

Bæredygtighed er nu en vigtig del af virksomhedens selvforståelse, og fem af FN’s 17 verdensmål er i særligt fokus i VandCenter Syds strategi for 2020-24. Det gælder bl.a. målet om ansvarligt forbrug og produktion.

Sparer vand med bruddata
Fra to store computerskærme på skrivebordet har Erling Nissen fuldt overblik over programmet Rehab-IT, som han bruger til at planlægge ud­skiftningen af vandledninger for at forhindre det vandspild, der opstår ved brud på gamle ledninger.

Mens de nye PE-ledninger er langtidsholdbare – svejsningerne ventes at holde 100 år eller længere – forholder det sig anderledes med de ældre PVC-rør. Her er det særligt de mekaniske samlinger, der hen ad vejen bliver utætte. Desuden ligger der stadig 32 km gamle eternit-rør i ledningsnettet, som er særligt udsatte for utætheder, hvis de er gravet ned i sur jord.

Erling Nissen har været med til at levere data til de modeller, som Rehab-IT bruger til at lave korrekte forudsigelser af ledningernes helbred.

“Vi bruger Rehab-IT til at vurdere, hvor de renoveringsmodne ledninger befinder sig. Vi kan lave fremskrivninger for, hvad der sker, hvis ikke vi gør noget, og det er blandt andet bruddata fra Hofor, VandCenter Syd og Aarhus, som er kørt sammen og danner grundlag for de ældnings­kurver, vi laver,” forklarer Erling Nissen.

Specialist i lækagehåndtering
Senest har han leveret data om bl.a. vandforbrug, opkrævning af spildevand, forbruget af beton, PVC og andre materialer samt opgørelser over hvor meget vand, der går tabt i ledningsnettet.

De data er blevet anvendt i en såkaldt absolut bæredygtighedsvurdering, som DTU har gennemført for VandCenter Syd. Han har desuden været med til at forfatte et dansk case-studie til en EU-rapport om lækagehåndtering.

For Erling Nissen betyder det noget, at virk­somheden har bæredygtighed som et strategisk mål.
“Det er klart, at der sker nogle ting med vores planet, som man skal tage alvorligt. Og så er det jo rigtig spændende at få lov at være med på sådan nogle projekter om for eksempel vandbesparelser i forbindelse med lækager. Det har jeg også været rundt omkring i verden at fortælle om – bl.a. i Skt. Petersborg, Malaysia og Singapore”.