TR Marianne_2.jpg

“Det er ikke farligt”

Tillidsvalgt Marianne Godballe havde egentlig ikke tænkt på at blive tillidsrepræsentant. Men da muligheden bød sig, så hun det som en chance for rent faktisk at forandre noget i stedet for at sidde i hjørnet og brokke sig.

Hvorfor blev  du TR?

Jeg kontaktede min daværende tillidsrepræsentant, fordi jeg var utilfreds med noget og gerne ville have afklaret, om virksomheden måtte gøre, som den gjorde. Åbenbart gjorde jeg så godt et indtryk, at da han gik på pension, spurgte han mig, om jeg ikke ville overtage posten.

Jeg skulle lige overveje det lidt, for jeg følte, jeg var forholdsvis ung, men efter at have forhørt mig lidt rundt omkring, endte jeg med at stille op. Det var en god mulighed for ikke bare at sidde i hjørnet og brokke sig, men rent faktisk være med til at forandre noget.

Hvilket forhold  får man til  arbejdspladsen?

Nogle gange sidder man som medarbejder og tænker: ‘hvorfor gør de nu sådan som virksomhed?’ Der får jeg som tillidsrepræsentant et helt andet forhold til arbejdspladsen, fordi bliver informeret om virksomhedens tanker bag. Man bliver et bindeled mellem ledelsen og de ansatte, og det er meget interessant.

Hvad er dit  bedste råd?

Man er bindeled mellem medarbejdere og virksomhed, og nogle gange er det lidt en gråzone at befinde sig i. Man kan stå i situationer, hvor en medarbejder kommer med en problemstilling, men hvor virksomheden har samme problemstilling, og man godt kan se det fra begge sider.

Nogle gange ved man også, hvorfor virksomheden gør, hvad den gør, men må ikke formidle videre, før tid er. Man forstår måske, hvorfor virksomheden gør, hvad den gør, mens ens ansatte har et andet udgangspunkt i de sager. Der skal man huske at have sig selv med og huske på, at ikke alt er personligt.

Og så skal man ellers bare springe ud i det. Det er ikke farligt, og det er en kæmpe mulighed for at udvikle sig personligt og samtidig gøre en forskel for medlemmerne.

Marianne Godballe

  • 33 år
  • Uddannet Teknisk Designer samt HD i Supply Chain Management
  • Engineering Technician hos Danfoss A/S
  • Ansat som elev i 2008. Fastansat siden 2010, tillidsrepræsentant i halvandet år
  • Repræsenterer ca. 55 TL’ere