Overrækkelse CO-industris Samarbejdspris.jpg
Teknikernes tillidsrepræsentant Tina Uttrup Sørensen (nummer to fra venstre) ved prisoverrækkelsen 14. november på Alfa Laval Aalborg. Til højre for hende ses Nina Heidelbach, TR for medlemmer af HK og Søren Hjorth, direktør for Alfa Laval Aalborg. Til venstre ses Mads Andersen, næstformand i CO Industri.

"Det føles godt"

Samarbejde Alfa Laval Aalborg har fået CO Industris Samarbejdspris 2019. Maskintekniker og tillidsrepræsentant Tina Uttrup Sørensen er glad for den udvikling tillidsrepræsentanter og ledelse har været igennem de sidste fem år.

”På det personlige plan er prisen et bevis på, at jeg og mine TR-kolleger er med til at gøre en forskel. Og det føles godt,” siger Tina Uttrup Sørensen, produktionsplanlægger på Alfa Laval Aalborg og siden 2009 tillidsrepræsentant for teknikerne på den nordjyske virksomhed.

For otte år siden blev Alfa Laval Aalborg, der dengang hed Aalborg Industries, opkøbt af Alfa Laval-koncernen. Aalborg Industries var dengang præget af skibsværftskulturen, hvor man havde en tradition for at sætte hårdt mod hårdt.

”I de første år var tonen hård, og konflikter kørte derfor nemt op i en spids,” husker Tina Uttrup Sørensen.

Inden for de sidste 4-5 år er udviklingen på virksomheden imidlertid vendt.

”Det skyldes i høj grad, at vi tillidsrepræsentanter fra hhv. HK, 3F, Metal og TL har samarbejdet på tværs, og at ledelsen har været villige til at lytte til os,” forklarer Tina Uttrup Sørensen.

Tidlig inddragelse

Den største, positive ændring er, ifølge Tina Uttrup Sørensen, at tillidsrepræsentanterne i dag bliver inddraget langt tidligere i forandringsprocesserne.

”I foråret, hvor vores salgsafdeling skulle laves om, og nogle medarbejdere skulle fyres, blev vi f.eks. inddraget så tidligt, at vi fik mulighed for at komme med input til, hvordan processen skulle foregå, om der skulle være mulighed for fritstilling, efteruddannelse osv.,” fortæller Tina Uttrup Sørensen.

”Det er selvfølgelig ikke alt, vi får igennem, men de lytter og det er et stort fremskridt i forhold til tidligere,” konstaterer Tina Uttrup Sørensen.

Hvad betyder det for dig, at I har fået prisen?

”Det er først og fremmest en kæmpe cadeau til både ledelsen og tillidsrepræsentanterne.
Før havde tingene det med at gå i hårdknude. Medarbejdere og ledelse endte med at sidde i hvert sit ringhjørne. I dag ved vi godt ved, at hvis vi kommer med et problem, så bliver der taget hånd om det. Og det bliver godt modtaget,” siger Tina Uttrup Sørensen og slutter:

”Der er stadig ting, vi skal arbejde med, og vi er ikke enige om alt. Men vi er enige om, at Alfa Laval Aalborg skal være en rar virksomhed at gå på arbejde på, og det er et godt udgangspunkt.”

Alfa Laval Aalborg har i processen fået vejledning og hjælp fra CO-industri og Dansk Industris samarbejdskonsulenter i TekSam.
CO industris Samarbejdspris er en anerkendelse af virksomheder i industrien, der har et godt og velfungerende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere til gavn for trivslen og produktiviteten. I år er 3. gang prisen uddeles.