484A3072
Efter 12 år i Aabenraa Kommune tog teknisk designer Peter Mumm 1. januar springet til Dansk Miljørådgivning, hvor han arbejder med bl.a. bygningsundersøgelser og miljøscreening.

Det rette tidspunkt at styrke karrieren

Karriere Det var ingen let beslutning for 50-årige Peter Mumm at forlade sit job i en kommune for et nyt job i en privat virksomhed, men skiftet har givet karrieren det skub fremad, som han var klar til, og før han følte sig for gammel.

Hvorfor skifter du job netop nu?

Jeg fik tilbudt et job, der giver mig nye kompetencer og styrker mig karrieremæssigt, og jeg er nu 50 år og et sted i livet, hvor jeg har både lyst og energi til at gribe den mulighed, hvilket jeg måske ikke har de samme kræfter til om fem-ti år.

Men det var en enorm svær beslutning, da jeg havde et afsindigt spændende job i Aabenraa Kommune, hvor jeg havde været i 12 år og med super gode arbejdsrelationer.

Hvad er det mest tiltrækkende ved dit nye job?

Jeg arbejder lige nu primært med bygningsundersøgelse, miljøscreening og vurderinger af fugt og skimmelskader i boliger. Det bringer mig meget mere ud og i kontakt med flere mennesker end før, og det nyder jeg.

Det er også meget tilfredsstillende, at jeg på nye måder kan bruge den erfaring og viden, jeg har fra mit arbejde i Aabenraa Kommune og den byggefaglige viden, jeg har med mig som teknisk designer og fra tidligere job i byggebranchen.

Hvad ser du som spændende ved din nye branche?

Peter Mumm

  • Projektleder i Dansk Miljørådgivning fra den 1. januar 2021
  • Tidligere projektleder i Aabenraa Kommune Plan, Teknik og Miljø
  • Uddannet teknisk designer
  • 50 år
  • Bor i Hovslund Stationsby nær Rødekro

Jobs

2021-nu
Projektleder i Dansk Miljørådgivning

2008-2021
Projektleder i Aabenraa Kommune Plan, Teknik og Miljø

2007-2008
Tekniker ved eurodan-huse

2002-2006
Uddannelse til teknisk designer

1994-2002
Bisco Spær/Palsgaard Spær

Jeg er rykket over på den anden side af skranken og er nu rådgiver efter 12 år i en myndighedsfunktion , hvor jeg vejledte virksomheder, borgere og politikere om lovgivning, der har indflydelse, når man realiserer konkrete byggeprojekter.

Det er spændende at komme ind i en privat, stor virksomhed i vækst og med en entreprenant tilgang, hvor jeg i meget høj grad selv tilrettelægger arbejdet inden for de givne rammer.

Hvad gør dig glad på jobbet?

Det er rigtig vigtigt for min arbejdsglæde, at det jeg afleverer er i orden, og at opgaverne ikke hober sig op. I mit nye job kan der godt være travlt, men det er også naturligt at fordele opgaver videre til kollegaer, så kunder ikke skal vente, og så man som medarbejder ikke føler sig overbebyrdet. Det er rigtig godt for min faglige tilfredshed. Det gør mig også glad, at jeg har dygtige og hjælpsomme kollegaer. Sparring er altid en mulighed.

Hvad er de største udfordringer i din nye branche?

Jeg har ikke tidligere prøvet at stå med det fulde ansvar for at styre økonomien i mine projekter, så det får jeg her i starten lidt hjælp til af kollegaer.

Hvad savner du fra dit gamle job?

Det har været entydigt godt for mig at skifte. Omvendt fortryder jeg ikke, at jeg forblev længe i mit tidligere job, for jeg fik hele vejen igennem nye ansvarsområder og opgaver, der gav mig de kompetencer, jeg idag besidder. Måske jeg vender tilbage til et tilsvarende job i en kommune engang. Men ikke foreløbig. Det nye job er ideelt for mig.