frank_03_2.jpg

"Det skal være sjovt at gå på arbejde"

Tillidsvalgt I 13 år har Frank Houmann Pedersen været tillidsrepræsentant i Howden. Sidste år modtog han ­Teknisk Landsforbunds arbejds­miljø­pris for sin indsats med at sætte stress på dagsordenen.

Det var ikke noget, Frank Houmann Pedersen havde gået og spekuleret på.

Men da den daværende tillidsrepræsentant sagde op, pegede de andre på ham.

Det var i 2004, og firmaet Howden Axial Fans i Næstved befandt sig i en forholdsvis stor krise.

De var under 50 ansatte på hovedkontoret i Næstved og helt nede på 5-6 stykker i teknikergruppen.

Men kort efter fik firmaet pludselig en masse ordrer og voksede eksplosivt i de efterfølgende par år fra knap 50 ansatte til 150.

“Det gav selvfølgelig en masse udfordringer med nye kolleger, der skulle læres op. Min opgave bestod primært i at tage i mod de nye og snakke med dem om hvordan og hvorledes det her firma, var skruet sammen. Den første tid var forholdsvis hektisk, og det daglige arbejde samt rollen som tillidsrepræsentant fyldte rigtig meget,” siger han.

Trods den kaotiske start har Frank Houmann Pedersen været glad for at besidde opgaven som tillidsrepræsentant lige siden.

“For mig er det bedste, når du får løst nogle bump på vejen. Hvor du får kigget på noget, der ikke fungerer, og så er med til at påvirke det i en retning, så det kommer på skinnerne igen. Hvis medarbejderne kommer med input til ledelsen, og ledelsen så er lydhør og agerer på det, kommer der en succeshistorie ud af det. Det er altid positivt.”

 Voldsomme stresstilfælde

Hver tredje måned indkalder Frank Houmann Pedersen til møde i teknikergruppen, hvor de gennemgår tilstanden på en mere uformel måde og samler generelle bekymringer sammen.

Efterfølgende mødes tillidsrepræsentanter for de forskellige grupper og koordinerer, hvilke emner de efterfølgende i Samarbejdsudvalget skal gå videre med.

Samarbejdsudvalget er en bærende kraft hos Howden, fordi der er så mange emner at debattere i en virksomhed, der hele tiden er i forandring, mener Frank Houmann Pedersen.

“Den store udfordring er, at det er et meget dynamisk firma, der op­køber og fusionerer med andre ­firmaer. Vi har kollegaer i mange lande og dermed samarbejde på tværs af landegrænser, og qua de mange organisatoriske forandringer er der store krav til medarbejderne. For mange er det forbundet med en vis usikkerhed, når de kigger fremad,” siger han og fortsætter:

“For et par år siden, så vi nogle meget voldsomme stresstilfælde dukke op. Vi var nødt til at reagere på det, og det var man heldigvis med på fra ledelsens side.”

I et samarbejde mellem Arbejdsmiljøorganisationen og Samarbejdsudvalget medvirkede Frank Houmann Pedersen til at få sat en handlingsplan op på det præventive område.

De fandt fire frivillige, der kom på kursus i stresshåndtering og fik på den måde sammensat en gruppe af stresscoaches med tavshedspligt, man som ansat helt neutralt kunne komme til, hvis det hele gik lige stærkt nok.

Samtidig fik de brudt tabuet ved stress med vedvarende åbenhed om det.

“Det har hjulpet virkelig meget, og vi ser slet ikke de meget voldsomme tilfælde længere. Vi fanger i højere grad stressen i opløbet nu. Det kan sagtens være, at nogen skal have pause fra deres sædvanlige funktion i firmaet i en periode, men det vigtige er, at man ikke kommer over den kant, hvor man bliver sygemeldt over længere tid. Det er både meget vigtigt for dem selv og for firmaet.”

 Kollegernes ve og vel

I november sidste år modtog Frank Houmann Pedersen og kollegaen Lene Sander Teknisk Landsforbunds arbejdsmiljøpris for deres samarbejde med stresshåndteringen.

“Det var helt klart et stort skulderklap. Det er en af grundene til, at man er tillidsrepræsentant, fordi man har en interesse for sine kollegers ve og vel, og ikke mindst det firma, man er ansat i.”

Frank Houmann Pedersen har været tillidsmand i 13 år. Inden alt for længe påtænker han at stoppe, for det er godt med nye kræfter engang i mellem.

Man skal ikke blive tillidsrepræsentant, fordi man forventer en masse tak, mener han.

Det kan være en sidegevinst, men det skal være interessen for ens kolleger og virksomheden som helhed, der driver det.

“Og så får du jo en vis medindflydelse på beslutningerne. Det er også en stor motivationsfaktor for mig. Hvis du kan være med til at drive virksomheden i en retning, som gør den til et bedre sted at være, er det det hele værd. Du bruger jo mange timer på din arbejdsplads i dag, så det skal også være et godt sted, hvor det er sjovt at gå på arbejde.”

Frank ­Houmann Pedersen

  • 58 år
  • Uddannet maskintekniker
  • Lead I&C Engineer hos Howden Axial Fans
  • Ansat i 23 år, tillids­repræsentant i 13 år
  • Repræsenterer ca. 15 TL’ere

Howden  Axial Fans

  • Howden Axial Fans sælger axiale ventilatorer til kraftværker og tunneller og vindtunnel­anlæg til bilbranchen over hele verden.
  • Det danske hovedsæde ligger i Næstved med ca. 120 ansatte.