BYG Betonsmadring 33 W

DTU smadrer betonhuse

Byggeri DTU Byg er i fuld gang med et storstilet fuldskalaforsøg, der skal sikre pålidelighed af en ny generation af computerprogrammer.

Undertiden skal der drastiske midler til.

For at kvalitetssikre en ny generation af computerprogrammet til beregning af konstruktioner lavet af præfabrikerede betonelementer, smadrer DTU BYG frem til foråret en række to-etagers betonkonstruktioner, opført til formålet i DTU Bygs nye testcenter CASMaT, finansieret af Villum Fonden.

I alt opfører DTU Byg i løbet af forsøgsperiodens seks måneder fem betonkonstruktioner, der skal hærde i 28 dage efter opførelsen, for at opnå en realistisk styrke i de støbte samlinger.

Herefter udsættes konstruktionen for et vandret tryk på op mod 100 ton, indtil de når den ultimative bæreevne og er tydeligt deformeret.

Mere bæredygtigt byggeri

Forskere på DTU har gennem en årrække arbejdet med det teoretiske grundlag for beregning af bygningers bæreevne, og formålet med de aktuelle fuldskalaforsøg er at dokumentere beregningernes kvalitet, indhente ny viden samt sikre pålideligheden af en ny generation af numeriske computerprogrammer til beregning af komplekse konstruktioner.

Forsøgene på DTU Byg udføres i samarbejde med Betonelement-foreningen, der vurderer, at den nye dokumentation fra fuldskalaforsøgene vil bidrage til et mere bæredygtigt byggeri, ved potentielt at reducere forbruget af beton, armeringsstål og mandetimer, både på elementfabrikken og på byggepladsen.

Post Doc. Jesper Harrild Sørensen fra DTU Byg vurderer ligefrem, at beregningsmodellen vil kunne reducere forbruget af armeringsstål i højhusbyggeri med op mod 40%, afhængigt af bygningens kompleksitet.

Læs mere på DTU's hjemmeside