Efter Højesteretsdom: ”Hul i loven rammer fleksjobbere”

Pressemeddelelse En dom i Højesteret i dag viser, at hvis du er fleksjobber, så er du ikke beskyttet mod alders- og handicapdiskrimination på samme måde som andre på arbejdsmarkedet. ”Et hul i loven, der bør lappes”, mener Teknisk Landsforbund

I dag slog Højesteret fast, at det er i orden at opsige en fleksjobber, blot fordi fleksjobordningen udløber.

Dermed nyder fleksjobbere ikke samme beskyttelse mod aldersdiskrimination som andre på arbejdsmarkedet, mener Teknisk Landsforbund, der har ført sagen for et af sine medlemmer.

”Dommen viser med al tydelighed, at der er et hul i loven, der skal lappes. Fleksjobbere er i dag desværre ikke sikret samme beskyttelse mod alders- og handicapdiskrimination som andre på arbejdsmarkedet. Det er trist, og politikerne bør lukke hullet med det samme,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand for Teknisk Landsforbund.

Dommen skuffer også Jeppe Lund Hansen som sagen handlede om.

Han var ansat som fleksjobber i en møbelbutik 20 timer om ugen, men blev fyret, da han fyldte 65 år og fleksjobordningen ophørte.

Når tilskuddet fra kommunen holdt op, kunne arbejdsgiver ikke længere betale den samme løn.

Teknisk Landsforbund tilbød derfor, at lønnen blev genforhandlet. Men det var arbejdsgiver ikke interesseret i.

”Jeg føler stadig, jeg har masser af energi tilbage, og derfor ville jeg gerne have fortsat med at arbejde. Selvom du har en vis alder eller et handicap, så har du krav på at blive behandlet med respekt og ikke bare få en fyreseddel uden saglig grund,” siger Jeppe Lund Hansen, der i dag er 67 år og stadig har mod på at arbejde.

Kontaktinfo
Byrial Bjørst, advokat i Teknisk Landsforbund, mobil: 20 66 82 83.
Morten Terp, presserådgiver, Teknisk Landsforbund, tlf. 42 40 62 60.

Foto til fri afbenyttelse
Foto af Lone Engberg Thomsen:
https://tl.dk/media/3123/lone-engberg-thomsen_4.jpg

Foto af medlem Jeppe Lund Hansen
https://tl.dk/media/10848/jeppelundhansenjpg.jpg

Om TL
Teknisk Landsforbund er faglig organisation for 30.000 teknikere, designere og konstruktører. Læs mere på www.tl.dk