LET KV (1)
Lone Engberg Thomsen er taknemmelig for den tillid, hun er blevet tildelt som formand for Teknisk Landsforbund. Men hun glæder sig også til et mere stille liv med tid til venner og familie. Noget hun har savnet i de sidste seks år, hvor den daglige tur fra hjemmet i Odense til forbundskontoret i København, har ædt en stor del af døgnets frie timer.

En formand takker af

Kongres 2020 Seks års arbejde i spidsen af Teknisk Landsforbund er slut for Lone Engberg Thomsen, der ikke genopstillede til formandsposten på TL’s netop afholdte kongres. Teknikeren har bedt hende gøre status.

Hvad har du været med til at flytte?

”Jeg har været med til at sætte turbo på TL’s politiske arbejde. Organisationen arbejder nu mere systematisk med politikudvikling og holdninger, så vi kan blive mere synlige over for politikere og beslutningstagere. Det tror jeg, er vigtigt for at sikre TL indflydelse. Jeg mener også, jeg har været med til at sikre, at TL kan være en selvstændig fagforening i fremtiden. Hovedbestyrelsen og jeg har i det seneste halvandet år, arbejdet på en plan for et nyt TL. En plan som nedlægger ni afdelinger, adskiller politik og administration, og samler medlemsservice i et center. Det er nødvendige tiltag for at sikre TL’s fremtidige økonomi og et råderum til udvikling. Jeg var selvfølgelig meget spændt på, hvordan de delegerede ville modtage planen. Jeg havde været rigtig ked af at gå, hvis ikke den var blevet vedtaget. Det blev den heldigvis med et overbevisende flertal.”

Blå bog

Lone Engberg Thomsen

  • Født den 19. januar 1956 i Otterup på Fyn.
  • Uddannet teknisk tegner fra Odense Tekniske Skole 1979.
  • Teknisk tegner ved Odense Kommune fra 1978 til 2001.
  • Fagligt aktiv siden 1982.
  • Afdelingsformand for TL Fyn fra 2001 til 2014.
  • Forbundsformand for TL fra 2014 til 2020.

Hvad er du ikke lykkedes med?

”At møde medlemmerne ude på arbejdspladserne. Jeg ville gerne have været mere ud og høre om de udfordringer, medlemmerne oplever. Jeg synes heller ikke, at jeg helt er lykkedes med at skabe fælles fodslag i organisationen. Jeg havde nok håbet, at vi alle ville kunne samles om et fælles mål. Det er kun lykkedes delvist, synes jeg.”

Hvad har overrasket dig mest?

”Der er ikke så meget, der har overrasket mig i min tid som formand. Efter flere år i forretningsudvalget og et tæt samarbejde med min forgænger, vidste jeg godt, hvad jeg gik ind til. Men jeg husker, at jeg var meget spændt på, om jeg kunne falde til i rollen. Jeg skulle vænne mig til at være i centrum.”

Hvad er det mest dramatiske du har oplevet i din tid som formand?

”Overenskomstforhandlingerne i 2018. Vi havde jo givet hinanden et løfte om at holde sammen. At ’ingen skulle efterlades på perronen’. Men da forhandlingerne trak ud, var vi ikke helt enige om, hvad det betød. For mig var det et spørgsmål om at holde fast i det, vi besluttede, og ikke gå på kompromis. Men det var et hårdt pres.”

Hvad kommer du til at savne?

”Pulsen. Det at være med, hvor det sker. At få viden, finde ud af hvad det betyder for vores medlemmer, og så mene noget om det. Det kommer jeg til at savne. Og så selvfølgelig dagligdagen, gode relationer og snak ved kaffemaskinen.”

Hvad glæder du dig til?

”At få tid til at sætte mig ned med en bog. Tid til at strikke, lave mad og have gæster. Jeg glæder mig til overskud og til at komme ud at rejse. Jens og jeg har drømt om en tur til Vietnam i februar, men som tingene ser ud nu med Corona, så må vi nok lige se tiden lidt an. Jeg har lovet mig selv et sabbatår og så må vi se, hvad jeg kaster mig over. Sikkert noget foreningsarbejde.”