Ulighedgennemsigtighed

EU kan mindske rekordhøjt løngab

Ligestilling Løngabet mellem mandlige og kvindelige medlemmer af Teknisk Landsforbund har nået en trist milepæl. Ikke siden 2012 har lønforskellen mellem kønnene været større. Men der er håb at hente i nyt EU-direktiv.

Det er Kvindernes internationale kampdag – og der er rigeligt at kæmpe for. Lønstatistikken for medlemmer af Teknisk Landsforbund for 2022 viser nemlig, at forskellen på mænd og kvinders løn når en ny, ærgerlig milepæl. Ikke siden 2012 har løngabet været større: 14,9 % i forskel; svarende til 5.714 kroner om måneden.

”Det er voldsomt skuffende, at det går den forkerte vej. Og det er noget, som vi er nødt til at handle på. Og der skal mere hårdhændede metoder i spil end tidligere – og derfor er jeg ret så spændt på detaljerne i det kommende EU-direktiv,” siger Jannik Frank Petersen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

Armen skal tvinges om på ryggen
Det nye direktiv har været undervejs i nogle år – og aftalen skal godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet før EU’s medlemslande skal implementere direktivet. I TL følger vi direktivet tæt, hvor der bl.a. er talt om, at virksomheder skal redegøre for lønforskelle mellem kvindelige og mandlige ansatte og at du skal have ret til oplysninger om lønniveau ved jobsamtale.

”Der er prøvet rigtig mange ting gennem årene for at ændre på løngabet mellem mænd og kvinder – og nu er det tid til at tvinge armen lidt længere om på ryggen af arbejdsgiverne. Og jeg ser rigtig gode takter i direktivet,” siger Jannik Frank Petersen.

”Men grundlæggende synes jeg, at det er skuffende at vi stadig står med det her problem. Det burde være løst for mange år siden,” siger han.

Overenskomster bidrager også
Med de nye overenskomster er der også hjælp at hente. Konkret er der er to elementer i de nye overenskomster, som kan være med til at mindske løngabet. For det første er der mere barsel med fuld løn, og samtidig er der en markant stigning i pensionsindbetalingen under barsel.

”Det betyder, at vi i højere grad sikrer at kvinder ikke oplever lønefterslæb og mindre i pensionsopsparing ved at tage barsel. Det er et stort fremskridt, men vi er ikke i mål med den del før der er fuld løn under hele barslen", siger Jannik Frank Petersen.

 

Hvad indeholder direktivet?

Du kan læse mere om direktivet på Det Europæiske Råds website