Penge1305.jpg

Få 10.000 kr. til din efteruddannelse

TL Nyt Fra august 2018 kan du få 10.000 kr. om året i tilskud til at tage moduler på akademi- og diplomuddannelserne, hvis du er ufaglært eller faglært.

Drømmer du om at videreuddanne dig ved siden af dit job, og dermed styrke din fremtidige karriere?

Så er her godt nyt til dig. Fra 1. august kan du få del i de 65 mio. kr., der årligt uddeles fra Uddannelses- og Forskningsministeriets nye omstillingsfond.

Fonden henvender sig til såvel ufaglærte som faglærte, der er i arbejde. Hvis du f.eks. er uddannet teknisk assistent, teknisk designer, teatertekniker eller audiologiassistent, hører du til målgruppen.

”Ordningen er attraktiv for rigtig mange af vores medlemmer, især de medlemmer, som ikke allerede i dag er omfattet af en kompetencefond via overenskomsten,” siger Birgitte Grum-Schwensen, uddannelsespolitisk konsulent i Teknisk Landsforbund.

Først til mølle
Du kan få op til 10.000 kr. årligt, til betaling af deltagergebyr på moduler inden for en offentlig godkendt akademi- og diplomuddannelse. Uddannelsen kan foregå i din fritid eller hvis du kan få en aftale med din arbejdsgiver i arbejdstiden.

Kursusmodulerne får du ECTS-point for, hvilket gør, at du også kan tænke langsigtet og stykke en hel ny uddannelse sammen.

”Du kan søge fra 1. august i år og frem til 2021, hvor fonden udløber. Dvs. i praksis kan du søge penge i fire år og dermed f.eks. komme et godt stykke af vejen til en helt ny akademiuddannelse,” siger Birgitte Grum-Schwensen.

Omstillingsfonden råder i 2018 over 32 mio. kr. og dernæst 65 mio. kr. om året frem til 2021 og de skal fordeles på hele arbejdsmarkedet.

”Midlerne uddeles efter ’først-til-mølle’ princippet, så jeg håber, at rigtig mange TL’ere, vil være hurtige og benytte sig at tilbuddet,” siger Birgitte Grum-Schwensen.

Nem ansøgning
Det kræver ikke nogen stor ansøgning, at få udbetalt tilskuddet til efteruddannelse via omstillingsfonden. Ved tilmelding skal du blot meddele erhvervsakademiet eller professionshøjskolen, at du er i målgruppen.

For at betalingen via omstillingsfonden kan finde sted, skal du udfylde en ’Tro og love’ erklæring. Her skal du bekræfte rigtigheden af dine oplysninger om din uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og evt. tidligere tilskud fra omstillingsfonden.

Du bestemmer selv, om du vil bruge midlerne fra omstillingsfonden til et eller flere kurser. Priserne varierer en del, og ifølge Birgitte Grum-Schwensen kan det derfor godt betale sig at kigge sig lidt rundt. Prisen for et projektledelsesmodul svarende til 10 ECTS-point kan f.eks. variere fra 2.000 til 20.000 kr.

Har du spørgsmål om efteruddannelse og brug af omstillingsfonden, er du velkommen til at kontakte TL’s uddannelseskonsulent Birgitte Grum-Schwensen (bgs@tl.dk / tlf. 3343 6566

"Midlerne uddeles efter 'først-til-mølle' princippet, så jeg håber, at rigtig mange TL'ere vil være hurtige og benytte sig af tilbuddet," siger Birgitte Grum-Schwensen, uddannelsespolitisk konsulent i TL.

Her finder du relevante kurser
Hvis du har brug for inspiration til, hvilke kursusmoduler du kan tage med tilskud fra omstillingsfonden, så begynd her:

Eksempler på uddannelsesmoduler

 • Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller
 • Projektledelse
 • Grundlæggende programmering
 • Robotteknologi
 • Ressourcer - affald og genanvendelse
 • Energirigtig projektering
 • Præsentationsteknik
 • Kommunikation i praksis

Om omstillingsfonden

 • Målgruppen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, som kan få 10.000 kr. pr. person årligt.
 • Pengene skal gå til betaling af deltagergebyr på offentligt godkendte kursusmoduler på akademi- og diplomuddannelser.
 • Fonden råder over 65 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021.
 • Midlerne uddeles efter ’først-til-mølle’-princippet.
 • Fonden er et resultat af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter 2017.

ufm.dk