Ferie 2 COLOURBOX

Få styr på reglerne, inden du går på ferie

TL Nyt Ved du, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg i ferien, eller din chef pludselig ringer og kalder dig på arbejde? Hvis ikke, så find svar på de hyppigst stillede spørgsmål her

Sommeren er landet, og snart er det ferietid for de fleste af os.  Men hvilke regler gælder egentligt for dig, når du går på ferie?

I år er alt lidt anderledes. Ikke blot på grund af Covid-19, men også fordi ferieåret er kort. Har du arbejdet hele 2019, så har du pr. 1. maj fået 16,64 dages ferie tildelt.

De skal række til 1. september, hvor de nye regler om samtidighedsferie for alvor træder i kraft. Hvis du ikke får brugt al din ferie i det korte ferieår, så bliver resten automatisk overført.

Meget er dog som det plejer, her får du fire ferieregler, der kan være nyttige for dig at have styr på.

Læs flere svar på flere spørgsmål om ferie.

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål eller får problemer med dit arbejde i ferien.

1. Kan jeg blive kaldt på arbejde i ferien?

Nej. ”Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes” står der i Ferieloven. Men som i et ægteskab kan det betale sig at være fleksibel. Er det en god og fleksibel arbejdsplads, så kan du overveje det mod tildeling af en ny feriedag. Det er en individuel vurdering, men i udgangspunktet er du i din gode ret til at sige nej til at afbryde din ferie for at arbejde.

2. Kan min chef udskyde min ferie?

Ja, men kun i sjældne tilfælde. I Ferieloven står: ”Hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere fastsat ferie. Lønmodtageren skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen.”

3. Skal jeg holde ferie, hvis jeg er syg?

Du har ikke pligt til at afholde din planlagte ferie, hvis du bliver syg før ferien. Hvis du melder dig syg senest om morgenen på den første feriedag kan du få erstatningsferie. Bliver du rask i ferien, har du to valg: Enten holder du resten af ferien, eller du møder på arbejde i resten af den planlagte ferieperiode. Uanset hvad, så skal du fortælle din arbejdsgiver, hvad du ønsker at gøre, den dag du raskmelder dig.

4. Får jeg erstatning, hvis jeg bliver syg i ferien?

Hvis du bliver syg i din ferie, har du mulighed for at få erstatningsferie efter de fem første sygedage, hvis du melder dig syg efter virksomhedens almindelige regler for sygemelding og fra dag 1 skaffer en lægeerklæring for sygdommen. Du skal selv betale lægeerklæringen.

Ps. Hvis din arbejdsplads holder lukket i ferien, er det en god idé inden ferien at få styr på, hvordan du skal give besked, hvis du bliver syg, og hvordan du raskmelder dig igen.